Samfundet skal ind i skolen  

Eleverne skal lære at tænke løsningsorienteret, udvikle ideer og tage ansvar. Og dette kan ikke kun foregå i et lukket klasselokale bag skolens murer. Lokalsamfundet i form af lokale forældregrupper, virksomheder og foreninger skal inddrages og bidrage til skolens virke. En måde, hvorpå folkeskolen kunne åbne sig mod samfundet, kunne være i et tættere samarbejde med eksempelvis foreningslivet. Igennem foreningsarbejdet får unge mennesker praktiske erfaringer med ledelse, samarbejde, problemløsning, organisering af projekter og ideudvikling. ’Forenings Danmark’ har igennem mange år udviklet mange talenter og skabt mange positive forandringer for en masse unge mennesker. Foreningsarbejdet udvikler unges kompetencer og giver gode muligheder for en videre karriere. Alligevel har det frivillige arbejde ikke vundet samme fodfæste i uddannelsessystemet i Danmark, som det f.eks. har i USA. Det skal der gøres noget ved. Danske Skoleelever foreslår, at eleverne i 7.-10. klasse i løbet af skoleåret skal have mellem 5 og 10 ’samfundsdage’, hvor deres normale skemaer bliver udskiftet med arbejde i en forening, praktik på en virksomhed, dage med forældrebesøg eller lignende. For at folkeskolen i højere grad skal kunne trække på lokalsamfundets ressourcer, skal der etableres en stærkere bro fra folkeskolen til lokalsamfundet. Med 5-10 dages samfundsarbejde for eleverne i overbygningen vil vi være nået et langt skridt. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener