Samfundsfag nu!  

I DSE ønsker vi en opprioritering af samfundsfag i grundskolen, da vi mener, det er vigtigt, at eleverne får kendskab til samfundsfag fra en tidlig alder, så eleverne får en god forståelse for, hvad demokrati er. Grundskolen er det eneste obligatoriske uddannelsesinstitut i Danmark, og derfor bør vi ved afslutning af denne have den viden, der er nødvendig for, at vi kan begå os i samfundet. Ikke alle ungdomsuddannelser tilbyder samfundsfag, og det er derfor vigtigt at ruste eleverne igennem grundskolen. At kunne argumentere og tage stilling er en motivation for videre at kunne engagere sig – både i sin uddannelse og i samfundet generelt. Samfundsfaget har en tendens til ikke at blive anskuet som værende et vigtigt fag, da man ikke kan måle elevernes færdigheder ud fra en facitliste. De elever, der engagerer sig i samfundsfaglige problemstillinger, bliver derfor ofte udstødte eller stemplet som nørder, der unødigt bruger deres fritid på at erhverve sig viden inden for området. Oftest er der desværre ingen faglig opbakning fra folkeskolen, når det kommer til elevernes politiske engagement. Ved en opprioritering vil man gøre samfundsfag til et reelt og vedkommende fag, da man gør undervisningen mere attraktiv, og får lærere og elever til at anskue denne med en langt større seriøsitet. Det er vigtigt at kunne tage kvalificeret stilling til en verden i konstant udvikling midt i overgangen til et globaliseret verdenssamfund. Alle vil ikke det samme, men hvis alle skal have mulighed for at gøre en forskel, må grundskolen være en kompetencegivende institution, der giver alle lige mulighed for indflydelse i demokratiet. Hvis alle elever kunne og ville engagere sig, ville man generere en langt mere samfundsbevidst elevskare. Samfundsfag er ikke blot kendskab til højre- og venstrefløje men også at tilegne sig social forståelse, samt forståelse af de forskellige samfundsgrupper og derigennem skabe en større respekt og tolerance, hvilket er af største vigtighed i et multikulturelt samfund. Den tidlige implementering af faget er grundet den opprioritering, vi ønsker. Vi ser det som en fordel, at man gør faget nøjagtigt så essentielt som dansk og matematik. Som så mange andre fag, så ophøjes sværhedsgraden i løbet af de år, man gennemgår uddannelsen, hvilket også skal være gældende for samfundsfagsundervisningen. Dette vil betyde, at de første år ikke skal bruges på kendskabet til de politiske partier, men derimod en generel forståelse af demokratiet. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener