Samfundsforståelse fra 1. klasse  

De danske unge er de mest demokratisk bevidste i verden. Alligevel oplever de unge selv en lav demokratisk selvtillid. Vores samfund er afhængig af, at vores borgere tager del i samfundet, er med til at forme det og ved hvordan. Derfor mener Danske Skoleelever, at samfundsforståelse og dannelsesfag skal være allerede fra 1. klasse, under paraplyen ’samfundsfag’. Formålet er ikke at rykke de eksisterende mål for faget samfundsfag ned til indskolingen, men at sørge for at dannelse og samfundsforståelse flettes ind i undervisningen allerede fra 1. klasse. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener