Sammenlignelighed 

Konkurrence skolerne imellem er et godt redskab til at forbedre de danske skoler. Denne konkurrence skal foregå på sammenlignelige data, der både afdækker skolernes faglige standpunkt, både inden for de klassiske faglighedsbegreber, men også inden for gruppearbejde, demokratisering o. lign., samt deres evne til at skabe trivsel. DSE mener derfor, at skolernes afgangsprøvekarakterer skal offentliggøres og korrigeres for elevernes sociale arv. Derudover skal eleverne hvert år evaluere skolen, og resultaterne skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Vi mener, at det er vigtigt, at der er stor gennemsigtighed omkring skolen. Det skal være nemt for forældre, elever og andre at se skolernes resultater og følge deres udvikling. Vi vil dog understrege, at en skoles kvalitet ikke kun måles på elevernes karakterer – det er derfor vigtigt, at flere resultater bliver offentliggjort som en samlet pakke. Danske Skoleelever mener, at karakterer, trivselsniveau og elev-, medarbejder-, og forældreundersøgelser skal offentliggøres sammen med en plan for, hvordan man på skolen forholder sig til resultaterne og vil forbedre dem, der ikke er høje nok. Skolerne skal være præget af gennemsigtighed, fordi elever og forældre skal inddrages i skolens virke og udvikling. De skal kunne se, hvordan det går og i hvilken retning skolen bevæger sig. Derudover skal det være en platform, hvor kommunerne kan følge deres skolers resultater og hurtigt tilbyde hjælp og understøttelse, hvis en skole halter. Gennemsigtige resultater skal ikke bruges som et stempel, men som et springbræt til resultatbevidsthed og udvikling. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener