SFO som en integreret del af skolen  

DSE’s opfattelse af SFO (Skolefritidsordning) er generelt positiv, fordi SFO’en ikke bare er pasning som f.eks. dagtilbud. SFO’en giver et godt supplement til skolen. Igen ved at det ikke kun er pasning men også videns indsamling gennem leg og støtte den pågældende elevs forældre ikke kan give. SFO’en fungerer på mange skoler som et selvstændigt sideløbende spor, der arbejder for sig selv og ikke deltager i særligt stor grad i, hvad der sker i skolen, der jo i de fleste tilfælde ligger lige ved siden af. DSE mener at SFO’en skal være en integreret del af folkeskolen, da der på de fleste skoler mangler et større fælles skole/hjem samarbejde mellem SFO’en og skolen. Det gør det sværere for forældrene, da de på den måde skal forholde sig til både SFO’en og skolens kommentarer til elevens udvikling og forbedringsmuligheder. Dette kan f.eks. gøres ligesom det er gjort i Gladsaxe Kommune, hvor SFO ikke kører som et selvstændigt spor ved siden af skolen, men er integreret også i ledelsen af skolen. DSE mener, at et godt alternativ til to-lærertimer kan være at inddrage pædagoger fra SFO’en i skolens undervisning, da disse i forvejen har et godt kendskab til eleverne og elevernes faglige kunnen og sociale kompetencer. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener