Sikring af tosprogedes faglige og sociale kompetencer i grundskolen  

I dagens Danmark er det desværre en realitet, at 47 % af de tosprogede elever, der kommer ud af folkeskolen, ikke har nok faglige kompetencer til en videre uddannelse. Dette skyldes blandt andet sprogmæssige problemer mellem lærer og elev, problemer med social tilpasning blandt de danske elever og den tosprogede elev, og det kan også skyldes forældrenes manglende indsigt i det danske uddannelsessystem. Danske Skoleelever mener, at man skal uddanne lærere til at håndtere lignende situationer i folkeskolen. Vi mener også, at denne uddannelse skal indgå i den almene læreruddannelse og ikke en overbygning, som den er nu. Desuden mener vi, at uddannelse i ”medmenneskelighed” i højere grad skal indgå i den daglige undervisning på skolerne, det vil sige forståelse for hinandens forskelligheder og en grundlæggende accept og tolerance af det enkelte individ. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener