Skolesammenlægninger  

Kommunernes stramme budget der mindskes hvert år, har den effekt at der årligt sammenlægges flere skoler med andre skoler, eller administreres om, så flere skoler blive til én under samme ledelse og administration. Det er særligt de mindre skoler der bliver nødt til at lukke hvilket medfører at mange elever må flytte længere ind til byerne Vi i DSE vil gerne vende den negative italesættelse af disse sammenlægninger. Vi syntes at man med sammenlægninger skaber muligheder for at lave alternative undervisningsformer og have linjefag. På små skoler med knap så mange elever som de større skoler, er elevgrundlaget der ikke til at lave valgfag, linjefag osv. I DSE mener vi at det er enorm værdifuldt at elever har mulighed for at prøve valgfag og linjer af, og den mulighed bør vi sikre alle elever får. Selvfølgelig anerkender DSE at små skoler fra 0-6 klasse fungerer meget godt, da disse elever lærer bedst ved at være i et trygt miljø med mennesker de kender omkring sig. Men til gengæld mener vi i DSE at det altså godt kan svare sig at lave fusionsskoler for 7-9 klasser da vi dels ville sikre nye muligheder for at skabe motiverende og alternativ undervisning, men også fordi vi mener det er godt for unge i alderen 7-9 klasse at møde nye venner og øge deres sociale kunnen! En vigtig del af skolesammenlægninger er at kommunerne selvfølgelig ikke bare skal give eleverne langt mere transporttid og rive dem totalt væk fra deres nærmiljø, vi tror på at vi ved at gøre skoledistrikterne større, sikre gratis transport til alle elever der får længere til skole, kan kompensere for den gene nogle skulle pådrage sig af at skulle rejse lidt længere. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener