Sprogfag og fremmedsprog  

Hvis danske elever skal sikre sig globalt udsyn og muligheder, er det vigtigt, de får et bredt kendskab til flere sprog. Engelsk har en fremtrædende plads i skolen og startes tidligt i eleverne skolegang, dette er også helt på sin plads. Dog er det også meget vigtigt, at eleverne introduceres til andre sprog i skolen. Tysk spiller som sprogfag en dominerende rolle, da det er det oftest udbudte. Danske Skoleelever mener alle elever bør have mulighed for at vælge mellem flere forskellige sprogfag, da tysk ikke er det eneste sprog, der er relevant og interessant for 40 af 56 eleverne. Nogen steder udbydes også fransk og spansk som andet sprogfag til eleverne. Disse bør være et eksempel til efterlevelse, da begge sprog er store verdenssprog og anvendelige i den virkelige verden. Danske Skoleelever mener alle skoleelever bør have mulighed for at vælge mellem tysk, fransk eller spansk som andet sprogfag. Som en del af oprettelsen af sprogfagene skal det selvfølgelig sikres, at der er opbakning blandt eleverne til at udbyde flere valgmuligheder end tysk som andet fremmedsprog. Til sidst mener Danske Skoleelever, at man skal have mulighed for at vælge et andet modersmål end dansk, som ens tredje fremmedsprog efter tysk/fransk/spansk som andet fremmedsprog. I Danske Skoleelever mener vi, at hvis der er 10 eller flere på klassetrinnet, der ønsker det samme modersmål som tredje fremmedsprog, bør det udbydes på skolen. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener