Styrkelse af elevdemokratiet  

Danske Skoleelever mener at der skal større fokus på de forsømte elevråd på de Danske Skoler. Danske Skoleelever mener, at vi har brug for en general styrkelse af elevrådene og det kan b.la. Gøre på 3 måder: 1. Hvis en skole ikke overholder elevrådsparagraffen, så skal eleverne have mulighed for at klage til kommunen. Dette vil gøre det nemmer for elevrådene at holde den enkelte skole ansvarlig. 2. Man skal sikre at valg til elevrådene sker på en anonym og demokratisk måde. Elevrådet skal være demokratisk, så derfor skal valget dertil selvfølgelig også være det. Det skal være slut med popularitetskonkurrencer og håndsoprækninger når der skal være valg til elevrådet. 3. Det skal være nemmere for elevrådene at afholde en generalforsamling for hele skolen, når elevrådet konstituerer sig. Så bliver alle eleverne ude i klasselokalet, automatisk inddraget mere i elevrådet og elevdemokratiet Mere fokus på kildekritik I den nuværende tidsalder er de sociale medier og internettet blevet nogle de mest brugte medier til at læse nyheder, og modtage information på. Der er ikke mange der læser fysiske aviser, eller ser tv-avisen, og selvom der med de internettet er blevet åbnet op for mange flere muligheder, så har det også gjort det nemmere at sprede misinformation, eller deciderede Fake News. Disse nyheder kan være svære at spore, og derfor er det vigtigt at børn allerede fra en tidlig alder lærer at skelne mellem rigtige og falske nyheder. I den nuværende folkeskole er der ikke nok fokus på emnet, og derfor foreslår jeg, at grundskolerne skal have mere fokus på kildekritik. Det vil ikke bare gavne eleverne i deres skoletid, det vil også gavne dem i deres fremtid. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener