Tilbage til naturen  

I Danmark er det et problem at for få unge interesserer sig for naturfag og mange unge keder sig under fysik/kemi og biologi-timerne. Derudover vælger alt for få en naturvidenskabelig uddannelse og dette problem mener Danske Skoleelever at man bør adressere. Ingeniører bygger vores broer, læger kurerer vores sygdomme og fysikere giver os strøm i stikkontakterne, derfor bliver naturfag ved med at være vigtigt. Derfor er der behov for, at man prioriterer naturfag højere. For mange elever betyder naturfag slidte fysiklokaler og kopiark og det skal forandres. Det er vigtigt med en virkelighedsnær og spændende undervisning, samt at lærerne der underviser i naturfag skal være linjefagsuddannede. På den måde sikrer vi en bedre fremtid for Danmark. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener