To-voksen-ordning. Både godt og skidt 

 I dag er der en paragraf i folkeskoleloven kaldet § 16b, der tillader skoler at fjerne store dele af understøttende undervisning, til fordel for at have to voksne i undervisningen. Som det står beskrevet således ” I forbindelse med reformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen.” Danske Skoleelever mener at konceptet med § 16b er rigtig godt. Nemlig at en klasse har et særligt behov, og man i en periode på højst et år, indfører en ekstra voksen i en del af timerne, for at komme dette særlige behov til livs. Dog stiller vi os kritiske over for at så mange skoler søger, og får, dispensation til at anvende paragraffen. Da to-voksenordningen sker på bekostning af understøttende undervisning. I understøttende undervisning er der b.la. blevet lavet tid til følgende: Pædagogiske værksteder, eksperimenter, læringsspil, lektiehjælp og anden form for træning, motion og bevægelse, sprogstimulering, udvikling og social træning af eleverne, elevadfærd, problemløsning og ro i klassen, samarbejde med idræts-, kultur- og foreningsliv, ekskursioner, lejrskoler og fælles arrangementer på skolen, personlig støtte og meget mere. Derfor er det lige præcis muligheden for ovenstående man skærer i, når man anvender § 16b. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener