Trivselsmålingen skal være et arbejdsredskab for skolerne 

 I Danske Skoleelever støtter vi op om de nye trivselsmålinger, der blev indført som en del af folkeskolereformen, og blev gennemført første gang i foråret 2015. Det er vigtigt, at trivselsmålingerne forsat kan bruges som et aktivt redskab i kommunerne og på skolerne til at blive opmærksomme på eventuelle problemer med trivslen, så de rette tiltag kan tages for at rettet op på problemerne. I Danske Skoleelever mener vi, at der er elementer i trivselsmålingen som er centrale og af afgørende betydning for målingens anvendelsesmuligheder til at belyse problemer og til at forbedre trivslen på skolerne. Elementer om skoletoiletter, klasseledelse og elevinddragelse, mener vi er grundlæggende for trivselsmålingen, og derfor bør der være et særligt fokus på disse. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener