Meningsfuld undervisning

Ligesom resten af befolkningen er vi som elever meget forskellige. Vi tænker forskelligt, vi formulerer os forskelligt, vores arbejdsmetoder er forskellige, og vi har alle sammen vores forskellige stærke og svage sider. Når vi går i skole, skal vi modtage undervisning, der giver os lyst til at lære mere. Undervisningen skal vække vores nysgerrighed og give mening for os. Det er derfor vigtigt, at alle elever får udfordringer, der svarer til deres niveau. Det er meningsløst at sidde i en klasse med følelsen af ikke at lære noget. Omvendt er det også hårdt at være bagud og føle, undervisningen foregår hen over hovedet på en. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener