Undervisningsmiljøreform  

I skolen opholder vi os indendørs det meste af tiden. Derfor er et godt indeklima og dermed et godt undervisningsmiljø en vigtig faktor for vores generelle sundhed. Mange undersøgelser har vist, at indeklimaet har stor betydning for elevers trivsel, læring og koncentration. Et godt undervisningsmiljø er et bredt begreb. For det gode undervisningsmiljø er ikke kun de stole vi sidder på og, de legepladser vi leger på. Undervisningsmiljø er meget mere end det. Et godt undervisningsmiljø handler nemlig også om f.eks. lysforholdene, lydmiljøet, luftfugtighed, temperaturen og luftkvaliteten (CO2). 9 ud af 10 skoler har et forhøjet CO2-niveau i klasseværelserne, viser tal fra Danmarks Tekniske Universitet. Derudover mener 50 procent af alle skoleelever, ifølge Børnerådet, at det er svært at koncentrere sig hvis det er for varmt eller for koldt i klasselokalet. Disse tal og undersøgelser viser hvor meget det gode undervisningsmiljø betyder når det kommer til elevers indlæring, koncentration og den generelle trivsel. Danske Skoleelever mener, at undervisningsmiljøet på de danske grundskoler skal opprioriteres og forbedres for at sikre de bedst mulige forudsætninger for indlæring og trivsel. Danske Skoleelever mener, at for at kunne sikre den bedste indlæring, koncentrationsevne og trivsel hos eleverne skal undervisningsmiljøet opprioriteres og forbedres. Undervisningsmiljøloven skal vægtes lige så højt som arbejdsmiljøloven. Den gode skoledag starter først og fremmest med at eleverne kan opholde sig i klasseværelset uden at opleve fysisk ubehag og koncentrationsbesvær på grund af et dårligt undervisningsmiljø. Danske Skoleelever ønsker indsatser til undervisningsmiljøet på et lovgivningsplan, kommunalt plan og lokalt. Danske Skoleelever forslår følgende tiltag for at sikre det gode undervisningsmiljø og elevernes faglighed og trivsel: Uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter Den nuværende undervisningsmiljø-lovgivning giver eleverne ret til at vælge to repræsentanter til at deltage i det relevante undervisningsmiljø arbejde. Danske Skoleelever oplever, at denne ret ikke bliver håndhævet i praksis. Danske Skoleelever mener, at man skal fokusere på at oplyse om denne lovgivning. Danske Skoleelever vil også udvikle uddannelser og uddanne UMRer, så de kan deltage på lige fod i arbejdet med arbejdsmiljørepræsentanterne. En obligatorisk vedligeholdelsesplan i alle kommuner Danske Skoleelever mener at alle kommuner skal være forpligtede til at have en genopretningsplan og en vedligeholdelsesplan for folkeskoler så vi senest om 10 år har tidssvarende skoler der lever op til bygningsstandarderne. Undervisningsmiljølovgivningen skal vægtes lige så højt som arbejdsmiljølovgivningen Danske Skoleelever mener, at det er urimeligt, at lærerne er sikret et bedre arbejdsmiljø end eleverne, i form af at arbejdsmiljøloven er betydelig mere omfattende end undervisningsmiljølovgivningen. F.eks. kan det nævnes, at der skal være flere toiletter pr. lærer på skolen end pr. elev. Vi foreslår derfor at samle alle relevante organisationer med henblik på at forbedre undervisningsmiljøloven, og dermed elevernes rettigheder. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener