Vejledning i grundskolen  

Vejledningen i grundskolen skal forbedres. Formålet med vejledningen i grundskolen skal være at sikre, at alle elever vælger den rigtige uddannelse for dem selv – første gang. Vejledningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov. I dag svigter man et stort flertal af eleverne, som ender med at droppe ud eller ikke får tilstrækkelig udfordring på deres ungdomsuddannelse. Vi mener, det er et kæmpe problem, som skal løses i løbet af elevens tid i grundskolen. Man skal sørge for, at klæde eleverne på, så de er bevidste om det valg de træffer. Denne vejledning har alle elever krav på, uanset om man får høje eller lave karakterer eller er mere eller mindre uddannelsesparat. Uanset hvem man er skal elever i grundskolen mødes af en vejledning, der er ordentlig og grundig. Ikke en vejledning baseret på klassesessions og hvad ens forældre lige ved om gymnasiet. I dag er STX det umiddelbare valg for mange, men vi har brug for mere indsigt i hvilke uddannelsesveje, der ellers findes. For at løse den udfordring er det nødvendigt, at gentænke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne. I forlængelse af det er det vigtigt, at det erhvervsfaglige kommer til at fylde mere i skolen og blive en naturlig del af undervisningen. Det kunne f.eks. være i form af valgfag i praktisk orienterede fag, matematik i sløjdlokalet og samarbejde, som vil skabe en mere virkelighedsnær undervisning. Med det udgangspunkt følger også et større fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse for de elever, som ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse. Med en målrettet indsats bør disse elevers færdigheder styrkes og dermed gøres de parate til at tage en uddannelse året efter. Danske Skoleelever foreslår derfor følgende til forbedring af uddannelsesvejledningen i grundskolen.  

– 2 ugers erhvervspraktik i minimum 8. – og 9. klasse  

o En mulighed kunne være at den ene uge skulle være et job man kan få ud fra en gymnasial uddannelse, og den anden uge skal være på et job man kan få ud fra erhvervsuddannelse. o I klasseværelserne skal uu-vejlederne, være rigtig gode til at tale om praktikforløbene inden, og i særdeleshed bagefter, så man evaluere på forløbet, og derfor sørger for at hele klassen får en bred viden, om en bred vifte af fag.  

– Forlængelse og forbedring af brobygningsforløbene.  

o At besøge uddannelser, er en rigtig god vejledning, men hvis man ser en forkert side af uddannelsesstedet, får det den modsatte effekt. Man ser at kvaliteten af brobygningsforløbene er meget svingende, vi skal derfor give gode redskaber til uddannelsesstederne, så alle brobygningsforløb virker som et vejledende redskab, som gør os elever mere bevidste om hvad vi vil når vi forlader grundskolen.  

o Der skal være mere brobygning, men kun hvis vi forsikrer os om at forløbene fungerer optimalt.  

o Også med brobygningen skal uu-vejlederne sørge for at evaluere, og gøre besøgene relevante og brugbare.  

– Individuel vejledning.  

o Alle elever skal have en samtale med deres uu-vejleder, i henholdsvis 8. og 9. klasse, hvor de taler om hvad de vil og bliver udfordret på deres uddannelsesvalg.  

– E-vejledningen skal optimeres og meget mere i spil  

 o E-vejledningen, altså vejledning man får fra diverse vejledningshjemmesider, skal sættes meget mere i spil, og man skal som elev blive meget mere oplyst om hvor og hvordan man benytter Evejledningen, så man i princippet ville kunne blive vejledt 24/7. 

 o Sørge for at E-vejlednings mulighederne er optimale.  

o E-vejledning skal være et aktivt vejledningsredskab, på lige fod med den klassiske vejledning man får i klassen. Uddannelsessystemet skal skabe succes og retning – ikke nederlag og omveje. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener