Vold fører aldrig noget godt med sig  

I DSE mener vi, at det altid er forkert, at en lærer ’lægger hånd’ på en elev, hvad enten det er for at straffe eleven for en fejl han/hun har begået, eller for at sætte sig respekt i forhold til eleven. Dette gælder selvfølgelig også den modsatte vej. Forholdet mellem lærere og elever skal bygge på gensidig respekt og forståelse og ikke tvungen respekt og trusler. DSE’s opfattelse af vold i skoletiden er, at det forringer det psykiske undervisningsmiljø i en sådan grad, at eleven vil få mindre udbytte af undervisningen. DSE vil altid fremhæve dialog som den rigtige måde at løse konflikter på, og at vold aldrig fører noget godt med sig. Det er samtidig meget vigtigt at fremhæve, at DSE også er imod verbal vold. På samme måde som fysisk vold kan verbal vold skabe lige så store problemer for lærere og elever. 

Formelle papirer

I vores formelle papirer kan du finde de nuværende og tidligere årsrapporter, referater fra tidligere stormøder og bestyrelsesmøder, samt vores vedtægter og politiske kompendium.

Læs mere her

Danske Skoleelever mener