Vil I med til en faglig dag med kollegerne med elevinddragelse som tema? Elevinddragelse handler om at skabe et fælles sprog mellem lærere og elever, så ingen er i tvivl om, hvilken og hvor meget elevinddragelse, der er i timen. Elevinddragelse handler om aktiv deltagelse, om gensidig feedback og om at skabe en klasse-, og skolekultur, der bygger på værdier som faglig og social ansvarlighed, demokratisk sindelag og fællesskabsfølelse. Elevinddragelse har konsekvenser for didaktikken og vedrører arbejdsformer og progressionstempo samt undervisningens temaer og dens kommunikations- og interaktionsformer. Lyder dette interessant? Så er DSE’s kursus i elevinddragelse noget for jer.

For information og booking se nederst på siden

Hvorfor deltage?

Gennem de senere år har Danske Skoleelever i samarbejde med Aarhus Universitet forsket i betydningen af elevinddragelse i undervisningen. Resultaterne peger blandt andet på, at øget elevinddragelse i undervisningen medfører større motivation hos eleverne, og at eleverne deraf bliver fagligt dygtigere, trives bedre og udviser større samfundsengagement.

Hvad kan du lære?

Med denne dag kan vi sammen sætte motiverende og elevinddragende læringsmiljøer på dagsordenen. Vi vil inspirere jer til at fokusere på elevinddragelsen i undervisningen. I vil blandt andet blive introduceret til den bagvedliggende teori samt konkrete ”undervisnings-greb”, der kan sættes direkte i spil i undervisningen.

Hvem er vi?

På uddannelsen vil du blive undervist af DSE’s organisationskonsulent og en sekretariatsfrivillige. Vores egne undervisere og konsulenter har flere års erfaring med afholdelse af diverse kurser indenfor emnet og vores sekretariatsfrivillige gik ud af grundskolen for under et år siden, der var de selv aktive i elevråd og arbejder i dag frivilligt for at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. Sammensætningen af undervisere giver dig som deltager en unik mulighed for at lære om din egen praksis, få sparring med ligesindede og komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Tid og sted

Tid og sted afhænger aftales ved booking. Kursus varer typisk 2-7 timer.

Pris

Aftales ved booking

Spørgsmål

Carl Lowies
Mail cal@skoleelever.dk
Telefon 60 40 20 64