ELEVINDDRAGELSESVÆRKTØJER

Elevinddragelsesvippen + introhæfte - Indskoling

Elevinddragelsesvippen er ét af vores centrale værktøjer, der har til hensigt at synliggøre elevinddragelsesniveauet ude i jeres klasse. Vippen bruges til at illustrere 4niveauer af elevinddragelse; fra niveau 1, hvor lærerne bestemmer det hele til niveau 4 hvor eleverne bestemmer det hele. Hverken niveau 1 eller 4 er tilstræbelsesværdige, og de reelle niveauer er niveau 2-3, som graduerende dækker fra lidt inddraget til meget inddraget. Elevinddragelsesvippen kan dels bruges til at orientere om elevernes inddragelsesniveau inden en aktuel aktivitet igangsættes eller evaluerende orientering efter endt time eller forløb. Når plakaten hænger i klassen, får lærerne og eleverne et fælles udgangspunkt og et fælles sprog til at tale om og praktisere elevinddragelse.

Her får du sammen med vippen et instruktionsmateriale i form af et introduktionshæfte.
Hæftet indeholder en beskrivelse af værktøjets formål samt eksempler på anvendelse i undervisningen.

Pris: 175 kr.
Prisen er excl. moms, administration og forsendelse.

Elevinddragelsesvippen - indskoling

Elevinddragelsesvippen er ét af vores centrale værktøjer, der har til hensigt at synliggøre elevinddragelsesniveauet ude i jeres klasse. Vippen bruges til at illustrere 4niveauer af elevinddragelse; fra niveau 1, hvor lærerne bestemmer det hele til niveau 4 hvor eleverne bestemmer det hele. Hverken niveau 1 eller 4 er tilstræbelsesværdige, og de reelle niveauer er niveau 2-3, som graduerende dækker fra lidt inddraget til meget inddraget. Elevinddragelsesvippen kan dels bruges til at orientere om elevernes inddragelsesniveau inden en aktuel aktivitet igangsættes eller evaluerende orientering efter endt time eller forløb. Når plakaten hænger i klassen, får lærerne og eleverne et fælles udgangspunkt og et fælles sprog til at tale om og praktisere elevinddragelse.

Pris: 150 kr.
Prisen er excl. moms, administration og forsendelse.

 


Elevinddragelsesvippen + introhæfte - mellemtrin og udskoling
Elevinddragelsesvippen er et af vores centrale værktøjer, der har til hensigt at synliggøre elevinddragelsesniveauet ude i jeres klasse. Vippen bruges til at illustrere seks niveauer af elevinddragelse; fra niveau 1, hvor der er ren lærerstyring til niveau 6, hvor ren elevstyring finder sted. Hverken niveau 1 eller 6 er tilstræbelsesværdige, og de reelle niveauer er niveau 2-5, som graduerende dækker fra lidt inddraget til overvejende inddraget. Elevinddragelsesvippen kan dels bruges til at orientere om elevernes inddragelsesniveau inden en aktuel aktivitet igangsættes eller evaluerende orientering efter endt time eller forløb. Når plakaten hænger i klassen, får lærerne og eleverne et fælles udgangspunkt og et fælles sprog til at tale om og praktisere elevinddragelse.

Her får du sammen med vippen et instruktionsmateriale i form af et introduktionshæfte.
Hæftet indeholder en beskrivelse af værktøjets formål samt eksempler på anvendelse i undervisningen.

Pris: 175 kr.
Prisen er excl. moms, administration og forsendelse.

Elevinddragelsesvippen - mellemtrin og udskoling
Elevinddragelsesvippen er ét af vores centrale værktøjer, der har til hensigt at synliggøre elevinddragelsesniveauet ude i jeres klasse. Vippen bruges til at illustrere seks niveauer af elevinddragelse; fra niveau 1, hvor der er ren lærerstyring til niveau 6, hvor ren elevstyring finder sted. Hverken niveau 1 eller 6 er tilstræbelsesværdige, og de reelle niveauer er niveau 2-5, som graduerende dækker fra lidt inddraget til overvejende inddraget. Elevinddragelsesvippen kan dels bruges til at orientere om elevernes inddragelsesniveau inden en aktuel aktivitet igangsættes eller evaluerende orientering efter endt time eller forløb. Når plakaten hænger i klassen, får lærerne og eleverne et fælles udgangspunkt og et fælles sprog til at tale om og praktisere elevinddragelse.

Pris: 150 kr.
Prisen er excl. moms, administration og forsendelse.

Undervisningspuslespillet + introhæfte
Undervisningspuslespillet er et elevinddragelsesværktøj, der konkret understøtter elevinddragelsesindsatsen ved at skabe gennemsigtighed og meningsfuldhed for eleven. Formålet med undervisningspuslespillet er, at lærerne og eleverne derigennem kan tale meningsfuldt om undervisningens didaktiske elementer, hvilket er illustreret med undervisningspuslespillets otte brikker. Undervisningspuslespillet muliggør dels, at lærerne over for eleverne kan øge synligheden af undervisningens didaktiske elementer, og dels kan lærerne vælge at inddrage eleverne i en eller flere af undervisningspuslespillets brikker. Undervisningspuslespillet er udviklet til at kunne anvendes i alle fag og giver eleverne mulighed for at inddrage sig selv i undervisningen.

Her får du sammen med puslespillet instruktionsmateriale i form af et introduktionshæfte.
Hæftet indeholder en beskrivelse af værktøjets formål samt eksempler på anvendelse i undervisningen.

Pris: 125 kr.
Prisen er excl. moms, administration og forsendelse.

Undervisningspuslespillet
Undervisningspuslespillet er et elevinddragelsesværktøj, der konkret understøtter elevinddragelsesindsatsen ved at skabe gennemsigtighed og meningsfuldhed for eleven. Formålet med undervisningspuslespillet er, at lærerne og eleverne derigennem kan tale meningsfuldt om undervisningens didaktiske elementer, hvilket er illustreret med undervisningspuslespillets otte brikker. Undervisningspuslespillet muliggør dels, at lærerne over for eleverne kan øge synligheden af undervisningens didaktiske elementer, og dels kan lærerne vælge at inddrage eleverne i en eller flere af undervisningspuslespillets brikker. Undervisningspuslespillet er udviklet til at kunne anvendes i alle fag og giver eleverne mulighed for at inddrage sig selv i undervisningen.

Pris: 100 kr.
Prisen er excl. moms, administration og forsendelse.

RING FOR BESTILLING
AF MATERIALER PÅ TLF.
70 22 00 33