• Personlig elevsupporter på DSEs sekretariat

Til hver Elevvenlig Kommunes fælleselevråd tilknyttes en af DSEs sekretariatsfrivillige som personlig supporter. Elevsupporteren har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige planer, og kan derfor give fælleselevrådet kompetent vejledning. Elevsupporteren vil være i løbende kontakt med fælleselevrådets ledelse og kan hjælpe med idéudvikling, kampagneplanlægning etc. 

Desuden har DSE ansat en konsulent på området. Konsulenten er kommunens kontakt ved DSE og kan bistå kommunen med konkret hjælp og vejledning.

 

  • Opstartskursus for fælleselevrådet

For at komme godt i gang med elevrådsarbejdet får de Elevvenlige Kommuners fælleselevråd hvert år et opstartskursus. Kurset skal sikre, at fælleselevrådet kommer hurtigt og nemt i gang med elevrådsarbejdet. Formålet med opstartskurset er at få fastsat fælleselevrådets målsætninger og ambitioner for det komne år samt at få rystet det nye elevråd sammen. Kurset udføres af fælleselevrådets personlige elevsupporter.

 

  • Mulighed for ekstralokalekurser

Har formandsskabet brug for lidt ekstra vejledning eller har den kommunikationsansvarlige brug for hjælp til fælleselevrådets hjemmeside, kan den personlige elevsupporter kontaktes, og der kan arrangeres et ekstra kursus om lederrolle eller hjemmesideopsætning.

 

  • Fælleselevrådshåndbog til alle medlemmer af fælleselevrådet

Som en del af Elevvenlig Kommune har DSE udviklet en Fælleselevrådshåndbog særligt til de kommunale elevråd. Håndbogen giver en masse inspiration, viden og gode råd til fælleselevrådet og den tilhørende kommune. Videre giver bogen et godt og overskueligt indblik i formålet med et fælleselevråd, dets struktur, medlemmernes poster, kontaktpersonens rolle og udarbejdelsen af vedtægter, afholdelse af møder og meget mere. Alle medlemmer af fælleselevrådet vil hvert år til fælleselevrådsopstarten modtage en opdateret version af denne håndbog.

 

  • 1 stk. Skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen til afholdelse én gang inden for partnerskabsaftalens treårige periode

For at sikre viden og kompetencer i kommunerne vil DSE uddanne elevertil skolebestyrelsesarbejde. Kurserne for elever udføres af fælleselevrådets personlige elevsupporter.

 

  • Gratis deltagelse på årlig Netværksdag

DSE arrangerer en weekend hvert skoleår en Netværksdag. På dagen indgår spændende oplæg, workshops og kurser, ligesom fælleselevrådsrepræsentanterne vil få mulighed for at udvikle og planlægge spændende aktiviteter – også i samarbejde med de andre kommuners fælleselevråd. Dagen giver derfor masser af motivation og gejst. For kontaktpersoner bliver der sideløbende afhold med elevernes aktiver en inspirations- og netværksdag for alle partnerskabskommunerne.

 

  • Aktivitetspakker

DSE tilbyder fælleselevrådet en række ”færdigproducerede” aktiviteter. Med dem kan fælleselevrådet gå direkte i gang med at afholde aktiviteter i kommunen. DSE vil selvfølgelig altid hjælpe fælleselevrådet med alle former for aktiviteter, og aktivitetspakkerne skal derfor betragtes som et supplement til fælleselevrådets selvudviklede aktiviteter på skoleområdet.

 

  • Gratis hjemmeside

Fælleselevrådet kan få en hjemmeside. Via DSEs system vil elevrådene nemt og hurtigt kunne opsætte deres egen hjemmeside og på den måde kommunikere med kommunens eleverne.

 

  • Hjælp til design af kampagne og informationsmaterialer 

DSE vil hjælpe fælleselevrådet til design og tryk af egne plakater, foldere og andet materiale. 

 

  • Kåring af Årets Elevvenlige Kommune 

Blandt de Elevvenlige Kommuner kåres hvert år Årets Elevvenlig Kommune - en pris, der anerkender kommunens arbejde med at styrke det lokale elevdemokrati. Årets Elevvenlig Kommune er den kommune, der i løbet af året har gjort mest for udviklingen af elevdemokratiet.