Derfor har vi brug for et fælleselevråd!

"Først og fremmest er det et demokratiudviklingsprojekt, og så er det en træning i foreningskulturen. Men jeg og Børn- og Ungeudvalget har også brug for et fælleselevråd, fordi det bliver en høringspart. Vi tager mange beslutninger, der vedrører børn og unge, men vi har intet forum, hvor vi hører helt almindelige elever om, hvad de synes om for eksempel større skoledistrikter, om lektiecaféer, ungemiljøer og bevægelse. På de enkelte skoler er elevrådet repræsenteret i skolebestyrelsen, men det er ikke nok.”
Susanne Crawley Larsen, Børn- og ungerådsmand i Odense Kommune 


Følgende er Danske Skoleelevers forpligtelser i partnerskabsaftalen:

Personlig elevsupporter på DSEs sekretariat
Til hver Elevvenlig Kommunes fælleselevråd tilknyttes en af DSEs sekretariatsfrivillige som personlig supporter. Elevsupporteren har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige planer, og kan derfor give fælleselevrådet kompetent vejledning. Elevsupporteren er i løbende kontakt med fælleselevrådets ledelse og kan hjælpe med idéudvikling, kampagneplanlægning etc. Desuden har DSE ansat en konsulent på området. Konsulenten er kommunens kontakt ved DSE og kan bistå kommunen med konkret hjælp og vejledning.

Opstartskursus for fælleselevrådet
For at komme godt i gang med elevrådsarbejdet, får de Elevvenlige Kommuners fælleselevråd hvert år et opstartskursus. Kurset skal sikre, at fælleselevrådet kommer hurtigt og nemt i gang med elevrådsarbejdet. Formålet med opstartskurset er at få fastsat fælleselevrådets målsætninger og ambitioner for det komne år samt at få rystet det nye elevråd sammen. Kurset udføres af fælleselevrådets personlige elevsupporter. Har formandsskabet brug for lidt ekstra vejledning, eller har den kommunikationsansvarlige brug for hjælp til fælleselevrådets hjemmeside, kan den personlige elevsupporter kontaktes, og der kan arrangeres et ekstra kursus om lederrolle eller hjemmesideopsætning.

Fælleselevrådshåndbog til alle medlemmer af fælleselevrådet
Som en del af Elevvenlig Kommune har DSE udviklet en Fælleselevrådshåndbog, særligt til de kommunale elevråd. Håndbogen giver en masse inspiration, viden og gode råd til fælleselevrådet og den tilhørende kommune. Videre giver bogen et godt og overskueligt indblik i formålet med et fælleselevråd, dets struktur, medlemmernes poster, kontaktpersonens rolle og udarbejdelsen af vedtægter, afholdelse af møder og meget mere. Alle medlemmer af fælleselevrådet vil hvert år til fælleselevrådsopstarten modtage en opdateret version af denne håndbog.

1 stk. kombineret Elevråds- og Kontaktlærerkursus og 1 stk. Skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen til afholdelse én gang inden for partnerskabsaftalens treårige periode
For at sikre viden og kompetencer i kommunerne, vil DSE uddanne både elever og lærere til elevråds- og skolebestyrelsesarbejde. Kurserne for elever udføres af fælleselevrådets personlige elevsupporter, mens kurset for lærere udføres af en ansat konsulent.

Gratis deltagelse på årlig Netværksdag
DSE arrangerer en dag, hvor fælleselevrådene i de elevvenlige kommuner mødes og erfaringsudvæksler, vidensdeler og rådfører sig med hinanden. Udover fælleselevrådenes egne input, afholder DSE kurser og workshops for at underbygge fælleselevrådenes arbejde, udvikling og kompetencer. Her vil der også være mulighed for deltagelse for de kommunale kontaktpersoner, der sammen vil erfaringsudvæksle og vidensdele.

Aktivitetspakker - et tilbud om en række ”færdigproducerede” aktiviteter.
Med dem kan fælleselevrådet gå direkte i gang med at afholde aktiviteter i kommunen. DSE vil selvfølgelig altid hjælpe fælleselevrådet med alle former for aktiviteter, og aktivitetspakkerne skal derfor betragtes som et supplement til fælleselevrådets selvudviklede aktiviteter på skoleområdet.

Gratis hjemmeside
Fælleselevrådet kan få en hjemmeside. Via DSEs system vil elevrådene nemt og hurtigt kunne opsætte deres egen hjemmeside og på den måde kommunikere med kommunens elever.

Hjælp til design af kampagne og informationsmaterialer
DSE vil hjælpe fælleselevrådet til design og tryk af egne plakater, foldere og andet materiale.

Kåring af Årets Elevvenlige Kommune
Blandt de Elevvenlige Kommuner kåres hvert år Årets Elevvenlig Kommune - en pris, der anerkender kommunens arbejde med at styrke det lokale elevdemokrati. Årets Elevvenlig Kommune er den kommune, der i løbet af året har gjort mest for udviklingen af elevdemokratiet.