dbetalingsprocedurerne adskiller sig fra casino til casino. Som regel er de dog bygget op over følgende skabelon