Et partnerskab mellem kommunen og DSE

Elevvenlig Kommune er for de kommuner, der gerne vil gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet, og er kort fortalt et partnerskab mellem en kommune og DSE om at sikre og optimere elevdemokratiet i kommunen.

Baggrund for konceptet

DSE ønsker at skabe aktive og engagerede elever, der med tiden bliver aktive og engagerede samfundsborgere. For at skabe aktive og engagerede elever, er det nødvendigt at inddrage eleverne og give dem indflydelse. Centralt i partnerskabet er derfor også, at kommunens elever skal inddrages i det lokale demokrati.

Herved opnås ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men samtidig også bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse, medborgere og samfund. Aktive og engagerede elever er derfor en stor ressource for den enkelte skole og for kommunen. De bidrager til et godt skolemiljø, skaber gejst og engagement, og er med til at styrke elevernes indlæringsmuligheder.

Partnerskabets indhold

En vigtig del af Elevvenlig Kommune er oprettelsen af et fælleselevråd; en sammenslutning af elevråd i kommunen. Dette fælleselevråd skal inddrages i kommunens arbejde, når det gælder spørgsmål, der har indflydelse på elevernes hverdag.
Gennem partnerskabet hjælpes og serviceres fælleselevrådet. Med hver sine styrker kan DSE og kommunen løfte denne opgave. Hvor kommunen kan levere den nødvendige demokratiske inddragelse i skolepolitikken og de strukturelle rammer for elevrådsarbejdet, kan DSE, med sin enorme erfaring med konkret elevrådsarbejde, støtte, hjælpe og rådgive fælleselevrådet i dets arbejde.

DSEs ydelser til Elevvenlige Kommuners fælleselevråd:

– Personlig elevrådssupporter fra DSEs sekretariat
– Årligt opstartskursus
– Aktivitetspakker med “færdigproducerede” aktiviteter, som fælleselevrådet kan afholde i kommunen
– Gratis deltagelse på en årlig Netværksdag
– Mulighed for ekstra lokale kurser
– Hjælp til at afholde lokale arrangementer
– Gratis hjemmeside
– Hjælp til design og tryk af fx kampagne- og informationsmaterialer
– Fælleselevrådshåndbog til alle medlemmer
– 1 stk. Skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen
– Kåring af Årets Elevvenlige Kommune

Læs uddybelse af punkterne her.

Kommunens indsatsområder og forpligtigelser:

– Reel høringsret på beslutninger på skoleområdet
– Stille en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet
– Orientering om punkter på skoleudvalgsmøder
– Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde
– Lokaler til mødeafholdelse for fælleselevrådet
– Økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde
– Afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset)

Læs uddybelse af punkterne her.

Priser

Der indgås partnerskab for tre år ad gangen. Som kommunal partner af Danske Skoleelever og Elevvenlig Kommune betales en årlig partnerskabsafgift til organisationen.

Partnerskabsafgiften beregnes ud fra følgende regler:

Et grundbeløb for opstart (engangsbeløb) og en pris pr. skole i kommunen kalkuleret ud fra hver enkelt skoles medlemsforhold af DSE (betales årligt).
Grundbeløb, opstart: 10.000,- Dette er et engangsbeløb og betales kun det første år i partnerskabet.
Årlig skolebetaling: 1.000,- pr. skole/årligt for kommunens medlemsskoler og 2.000,- pr. skole/årligt for ikke-medlemsskoler.

Dog minimum 10.000,- årligt og maksimalt 40.000,- årligt for skolebetalingen.
Priserne er eksklusiv moms.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team- og HR Chef Henrik Bech Sørensen på hbs@skoleelever.dk eller Tlf. 60 40 20 20