Program

Programmet vil løbene blive opdateret

Onsdag

16.00 - Ankomst og indkvartering
16.30 - Aktivitet, aftensmad og social tid
19.30 - Introduktion og forventningsafstemning på kursusholdene
20.30 - Fællessamling: Social tid, sjove indslag og hygge

Torsdag

08.00 - Flaghejsning og morgenmad
09.15 - Kursus på kursushold
12.00 - Frokost og social tid
13.00 - Kursus på kursushold
15.30 - Frugtpause og social tid
16.00 - Kursus på kursushold
19.00 - Aftensmad og social tid
20.30 - Fællessamling: Social tid, sjove indslag og hygge

Fredag

08.00 - Flaghejsning og morgenmad
09.15 - Kursus på kursushold
12.00 - Frokost og social tid
13.00 - Kursus på kursushold
15.30 - Frugtpause og social tid
16.00 - Kursus på kursushold
19.00 - Aftensmad og social tid
20.30 - Fællessamling: Social tid, sjove indslag og hygge

Lørdag

08.00 - Flaghejsning og morgenmad
09.15 - Aktivitetsdag
12.00 - Frokost og social tid
13.00 - Aktivitetsdag
15.30 - Frugtpause og social tid
16.00 - Aktivitetsdag
19.00 - Gourmetaften
20.30 - Fællessamling: Social tid, sjove indslag og hygge

Søndag

08.00 - Flaghejsning og morgenmad
09.15 - Valgfag
12.00 - Frokost og social tid
13.00 - Valgfag
15.30 - Frugtpause og social tid
16.00 - Valgfag
19.00 - Aftensmad og social tid
20.30 - Fællessamling: Social tid, sjove indslag og hygge

Mandag

08.00 - Flaghejsning og morgenmad
09.15 - Valgfag
12.00 - Frokost og social tid
13.00 - Valgfag
15.30 - Frugtpause og social tid
16.00 - Valgfag
19.00 - Aftensmad og social tid
20.30 - Fællessamling: Social tid, sjove indslag og hygge

Tirsdag

08.00 - Flaghejsning og morgenmad
09.00 - Evaluering, oprydning, frokost og social tid
13.00 - Farvel og afgang

PRAKTISK

KURSER

PROGRAM

TRANSPORT