Med et partnerskab af Elevvenlig Kommune får kommunen adgang til en række unikke fordele til at styrke og udvikle kommunens elevdemokrati.

Til hver Elevvenlig Kommunes Fælleselevråd tilknyttes en af Danske Skoleelevers sekretariatsfrivillige som personlig elevsupporter. Elevsupporten har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige niveauer, og kan derfor give Fælleselevrådet kompetent vejledning og er løbende i kontakt med dets ledelse.

Foruden den personlige supporter, har Danske Skoleelever en konsulent tilknyttet til både at understøtte elevsupporten og fungere som kommunens kontaktperson til at bistå med rådgivning og vejledning.

Tidligere i konceptet, var en fast del af tilbuddet, at give eleverne et årligt opstartskursus, for at komme godt i gang med elevrådsarbejdet i Fælleselevrådet. Kurset skulle sikre, at fælleselevrådet kom hurtigt og nemt i gang med elevrådsarbejdet.

Formålet med opstartskurset var/er at få valgt et nyt Fælleselevråd og fastsat deres målsætninger og ambitioner for det komne år samt at få rystet det nye elevråd sammen.

Nu har vi så valgt at lave det om til en årlig temadag. Det har vi, både fordi nogle fælleselevråd er så godt kørende, at opstarten fungerer for dem, uden ekstra support – og fordi der så skal være en mulighed for, at have et alternativt forløb, som kan opkvalificere arbejdet hos de Fælleselevråd, som kører godt i forvejen.

Den årlige temadag kan stadig bruges til f.eks. et opstartskursus, til de Fælleselevråd som ønsker det.

Alle kurser og temadage udføres af Fælleselevrådets personlige elevsupporter.

Vi har en lang række ekstra kursur til at understøtte arbejdet i en Elevvenlig Kommune.

Kontakt din personlige elevsupporter for at høre mere om dette.

Som en del af Elevvenlig Kommune har DSE udviklet en Fælleselevrådshåndbog særligt til de kommunale elevråd. Håndbogen giver en masse inspiration, viden og gode råd til Fælleselevrådet og den tilhørende kommune.

Bogen giver et nemt og overskueligt indblik i formålet med et Fælleselevråd, dets struktur, medlemmernes poster, kontaktpersonens rolle og udarbejdelsen af vedtægter, afholdelse af møder og meget mere.

Alle medlemmer af Fælleselevrådet vil hvert år ved opstart modtage en opdateret version af håndbogen.

For at sikre viden og kompetencer i kommunen vil Danske Skoleelever uddanne eleverne til skolebestyrelsesarbejde.

Kurset bliver afholdt én gang inden for hver af partnerskabets treårige perioder.

DSE arrangerer hvert skoleår en Netværksdag. På dagen indgår relevante oplæg, workshops og kurser, ligesom fælleselevrådsrepræsentanterne vil få mulighed for at udvikle og planlægge kommende aktiviteter – også i samarbejde med de andre kommuners Fælleselevråd.

For kontaktpersonerne bliver der sideløbende afholdt en inspirations- og netværksdag.

Danske Skoleelever tilbyder Fælleselevrådet en række færdig producerede aktiviteter. Med dem kan fælleselevrådet gå direkte i gang med at afholde aktiviteter i kommunen.

Danske Skoleelever vil selvfølgelig altid hjælpe Fælleselevrådet med alle former for aktiviteter, og aktivitetspakkerne skal derfor betragtes som et supplement til fælleselevrådets selvudviklede aktiviteter på skoleområdet.

Hvert år kårer vi Årets Elevvenlig Kommune – en pris, der anerkender kommunens arbejde med at styrke og udvikle elevdemokratiet.

Formålet med Elevtelefonen er, at eleverne skal kunne søge råd til at løse større og mindre problemer i forbindelse med deres skolegang. Elevtelefonen besvares af elever og har åbent alle hverdage – flere dage om ugen også om aftenen