Med et partnerskab af Elevvenlig Kommune får kommunen adgang til en række unikke fordele til at styrke og udvikle kommunens elevdemokrati.

Til hver Elevvenlig Kommunes Fælleselevråd tilknyttes en af Danske Skoleelevers sekretariatsfrivillige som personlig elevsupporter. Elevsupporten har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige niveauer, og kan derfor give Fælleselevrådet kompetent vejledning og er løbende i kontakt med dets ledelse.

Foruden den personlige supporter, har Danske Skoleelever en konsulent tilknyttet til både at understøtte elevsupporten og fungere som kommunens kontaktperson til at bistå med rådgivning og vejledning.

For at komme godt i gang med elevrådsarbejdet får de Elevvenlige Kommuners Fælleselevråd hvert år et opstartskursus. Kurset skal sikre, at fælleselevrådet kommer hurtigt og nemt i gang med elevrådsarbejdet.

Formålet med opstartskurset er at få valgt et nyt Fælleselevråd og fastsat deres målsætninger og ambitioner for det komne år samt at få rystet det nye elevråd sammen.

Kurset udføres af Fælleselevrådets personlige elevsupporter.

Vi har en række af ekstra kursus til at understøtte arbejdet i en Elevvenlig Kommune.

Kontakt din personlige elevsupporter for at høre mere om dette.

Som en del af Elevvenlig Kommune har DSE udviklet en Fælleselevrådshåndbog særligt til de kommunale elevråd. Håndbogen giver en masse inspiration, viden og gode råd til Fælleselevrådet og den tilhørende kommune.

Bogen giver et nemt og overskueligt indblik i formålet med et Fælleselevråd, dets struktur, medlemmernes poster, kontaktpersonens rolle og udarbejdelsen af vedtægter, afholdelse af møder og meget mere.

Alle medlemmer af Fælleselevrådet vil hvert år ved opstart modtage en opdateret version af håndbogen.

For at sikre viden og kompetencer i kommunen vil Danske Skoleelever uddanne eleverne til skolebestyrelsesarbejde.

Kurset bliver afholdt en gang inden for partnerskabets treårige periode.

DSE arrangerer hvert skoleår en Netværksdag. På dagen indgår relevante oplæg, workshops og kurser, ligesom fælleselevrådsrepræsentanterne vil få mulighed for at udvikle og planlægge kommende aktiviteter – også i samarbejde med de andre kommuners Fælleselevråd.

For kontaktpersonerne bliver der sideløbende afholdt en inspirations- og netværksdag.

Danske Skoleelever tilbyder Fælleselevrådet en række færdig producerede aktiviteter. Med dem kan fælleselevrådet gå direkte i gang med at afholde aktiviteter i kommunen.

Danske Skoleelever vil selvfølgelig altid hjælpe Fælleselevrådet med alle former for aktiviteter, og aktivitetspakkerne skal derfor betragtes som et supplement til fælleselevrådets selvudviklede aktiviteter på skoleområdet.

Fælleselevrådet kan få en hjemmeside igennem Danske Skoleelever. De vil nemt og hurtigt kunne opsætte hjemmeside og på den måde kommunikere med kommunens eleverne.

Vores grafiker vil bistå Fælleselevrådet i at udarbejde og trykke grafiske materialer til kampagner og information.

Hvert år kårer vi Årets Elevvenlig Kommune – en pris, der anerkender kommunens arbejde med at styrke og udvikle elevdemokratiet.

Formålet med Elevtelefonen er, at eleverne skal kunne søge råd til at løse større og mindre problemer i forbindelse med deres skolegang. Elevtelefonen besvares af elever og har åbent alle hverdage – flere dage om ugen også om aftenen