GENSTART ELEVRÅDET

Sæt gang i jeres elevråd efter Corona

HVORFOR OVERHOVEDET HAVE ET ELEVRÅD?

Elevrådet bidrager med mange ting til en skole. Et elevråd er med til at skabe medbestemmelse og motivere eleverne, samt forbedre skoledagen for alle elever. Det er eleverne, som er eksperter i deres skoledag, derfor ved de også helt præcist, hvad der kan forbedres.

Klik denne ‘Sway’ op i stor og gennemgå Elevrådets vigtigste formål

Find frem til jeres sag i elevrådet?

Det er vigtig, at I ved, hvad I vil arbejde med i elevrådet for at forbedre jeres skole. Der er ikke noget, som er for småt eller stort, når man skal finde sin sag, det kan være alt fra klamme toiletter til bedre undervisningsmiljø.

GENSTART FÆLLESSKABET I ELEVRÅDET

Efter flere omgange med ned lukninger og restriktioner har fællesskabet i elevrådene lidt. Det vil vi lave om på.

Derfor har vi lavet to øvelser, så I kommer godt fra start, når I skal starte elevrådet op.

Den ene øvelse hjælper eleverne med at lære hinanden at kende og få en dybere forståelse for hinanden. Det er altid en god idé at komme ind på hinanden, før et år hvor man skal arbejde sammen.

Den anden øvelse får eleverne til at forventningsafstemme med hinanden. Ved hjælp af øvelsen kommer eleverne til at kende hinandens forventninger til året.

ROLLER OG OPGAVER I ELEVRÅDET

Der er mange forskellige opgaver i et elevråd, og der er mange måder at fordele opgaverne. Et udvalg kan fungere godt, når man skal planlægge noget i elevrådet eksempelvis et skolefestudvalg.

I elevrådsbekendtgørelsen står der “Elevrådet udpeger selv sin formand.” Der står altså ikke, at man skal have andre roller end en formand i elevrådet. Dog kan det være en god idé at have andre roller eksempelvis en næstformand, der kan hjælpe formanden eller en kasserer, der kan holde styr på elevrådets økonomi.

Klik denne ‘Sway’ op i stor og gennemgå Roller og opgaver i elevrådet