GODE RÅD TIL TRIVSELSARBEJDET PÅ SKOLEN

Vær med til at øge trivslen på jeres skole efter Corona

HVAD ER TRIVSEL?

Trivsel har været et gennemgående tema i de seneste års udvikling på skoleområdet. God trivsel i skolen er ensbetydende med en tryg og lærerig skolegang.

Trivsel er et bredt begreb, men handler i bund og grund om tilfredsheden hos en person i deres psykiske og fysiske miljø.

“God trivsel for mig er når alle har det godt på min skole” Citat fra elev

SPIL DEBATKRIGENOG SKAB EN GOD DEBATKULTUR I ELEVRÅDET

Det er vigtigt at have en god debatkultur i elevrådet. Man skal kunne debattere og være uenige, men samtidig holde den gode tone og være ordentlige overfor hinanden.

Derfor har vi udviklet “Debatkrig”.

I Debatkrig kan I debattere med hinanden samtidig med, at I har det sjovt, og lærer hvordan man har en god debatkultur.

TRIVSELSFREMMENDE AKTIVITETER

I kan i elevrådet afholde aktiviteter, der fremmer den faglige og sociale trivsel.

Eksempler på aktiviteter kunne være:

  • Temauge med fokus på trivsel
  • Fælles idrætsdag for skolen
  • Fodboldturnering i frikvarterene
  • Trivselsdage i klasserne
  • Teambuilding øvelser der kan bruges som brainbreak i timerne

Vær gerne kreative

Klik denne ‘Sway’ op i stor og gennemgå: Hvordan skal vi arbejde med trivsel?