SKAB SYNLIGHED OM JERES ELEVRÅD

Vis at I kæmper elevernes sag på skolen

GØR ELEVRÅDET SYNLIGT PÅ SKOLEN

Øg synligheden om jeres elevråd på skolen ved at hænge nogle sjove elevråds plakater op. Hæng dem på gangen, toiletterne, klasselokalet eller et helt andet sted?

DOWNLOAD ELEVRÅDSPLAKATER

KLIK PÅ PLAKATERNE FOR AT DOWNLOADE OG PRINTE

Hvorfor er synlighed om elevrådet vigtigt?

Synlighed om elevrådets arbejde er med til at vise, I kæmper elevernes sag.

Ved at fortælle eleverne på jeres skole om hvad I laver, er I med til at få dem til at føle, de har indflydelse på deres skoledag. Og vise de har et sted, hvor de kan få medbestemmelse.

Ved at vise hvor fedt elevrådet er, er I også med til at gøre det mere attraktivt, og derfor kan der være flere, som vil være en del af det.