SKABELONER TIL JERES ELEVRÅDSARBEJDE

Kom godt igennem året

SKABELONER

Få et produktivt og givtigt møde, ved hjælp at vores skabeloner.

KOM GODT I GANG MED ELEVRÅDET

Nogle elevråd fungerer godt sammen fra start, men andre skal have hjælp til at blive gode. Vi har lavet en tjekliste til det gode elevråd. I kan bruge punkterne til ind imellem at undersøge, om I skal give nogle områder lidt ekstra opmærksomhed i løbet af året.

FRA MÆRKESAGER TIL HANDLING

Fra mærkesag til handling er et procesværktøj, der skal hjælpe eleverne i elevrådet med at handle på deres mærkesager og føre deres idéer ud i livet.

ÅRET I ELEVRÅDET

Året i elevrådet ser meget forskelligt ud fra skole til skole.

Nogle elevråd afholder møde hver anden uge, og andre afholder møder hver anden måned. Vores erfaringer viser, at der hvor elevrådet får mest ud af det, er når der bliver afholdt møder cirka en gang i måneden.

Så kan man i elevrådet selvfølgelig også nedsætte udvalg der mødes udover elevrådsmøderne.

Klik denne ‘Sway’ op i stor og gennemgå Årets gang i elevrådet

UDVIKLING AF AKTIVITETER

Aktiviteter på skolen kan være med til at bidrage til mange ting.

F.eks. kan elevrådet afholde sociale aktiviteter for at styrke trivslen og sammenholdet på skolen, eller lave faglige aktiviteter for at sætte fokus på vigtige emner som demokrati eller inklusion.

Klik denne ‘Sway’ op i stor og gennemgå Elevrådsaktiviteter