Danske Skoleelever er en elevforening, der repræsenterer alle danske grundskoleelever i Danmark. Danske Skoleelevers formål er at sikre det gode skoleliv, dette gøres ved at arbejde for de danske grundskoleelevers uddannelsespolitiske interesser, at aktivere og politisere eleverne, samt at fremme og styrke elevdemokratiet. Danske Skoleelever er uafhængige af partipolitiske interesser, og foreningens arbejde foregår på et tværpolitisk grundlag. Hos Danske Skoleelever ligger det i vores DNA, at vi er af og for elever. Det betyder, at det ene og alene er grundskoleelever, der kan blive valgt til tillidsposter i foreningen, samt definere hvad foreningen skal mene politisk. Desuden drives Danske Skoleelever dagligt i høj grad af vores Sekretariatsfrivillige. Disse er netop gået ud af grundskolen og bruger et år af deres liv på at arbejde frivilligt for foreningen.

Hos Danske Skoleelever har vi flere forskellige fremgangsmåder, når vi konkret skal sikre det gode skoleliv. Dette foregår blandt andet igennem interessevaretagelse overfor forskellige interessenter på uddannelsesområdet, det er eksempelvis kommuner, undervisningsministeriet og andre interesseorganisationer. På nationalt plan udføres dette arbejde dels af foreningens formandskab, men også den nationale hovedbestyrelse, der består af 37 demokratisk valgte grundskoleelever. Det er også afgørende for Danske Skoleelever, at den enkelte elev kan gøre brug af sin forening, og mærke dens tilstedeværelse. Dette sikrer Danske Skoleelevers 17 lokalafdelinger, disse er ansvarlige for at udmønte formålet konkret på et lokalt plan, dette gøres især igennem lokale aktiviteter. Sideløbende driver Danske Skoleelever også en række forskellige projekter (Link til projektside), med det til fælles, at alle projekter centrerer sig om at skabe en bedre skoledag for eleverne ude på landets skoler. Ikke alene ønsker vi at have en holdning til tingene – vi vil også gerne bidrage med den konkrete forskel.

Organisering og medlemmer

Den øverste myndighed i organisationen er generalforsamlingen, her mødes op imod 500 elever over en weekend, hvor der er valg til hovedbestyrelse, samt mulighed for at stille vedtægtsændringer og politiske resolutioner. Herefter kommer landskonferencen, hvorved det er muligt at stille forslag til politiske udtalelser samt at stille op til hovedbestyrelsen i tilfælde af, at der er en tom plads. På landskonferencen deltager ligeledes hundredvis af elever over en weekend. Lige under er hovedbestyrelsen, denne mødes cirka hver anden måned og varetager de centrale opgaver der skal løses udenfor generalforsamlingen og landskonferencen. Det er blandt andet at løbende budgettering, godkendelse af den politiske linje og lokalt arbejde. På en daglig basis ledes organisationen af formandskabet, formandskabet har til ansvar at sørge for at træffe beslutninger og lede organisationen på vegne af bestyrelsen udenfor bestyrelsesmøderne. Formanden tegner desuden foreningens politik udadtil på baggrund af de vedtagne politiske resolutioner og udtalelser.

Danske Skoleelevers medlemmer består af elevråd, der optages kollektivt som medlemmer. Fællesnævneren for alt dette er, at det udelukkende er grundskoleelever, der deltager og er valgte til de forskellige tillidsposter i hovedbestyrelsen og formandskabet. Dette understreger endnu engang det helt særlige ved Danske Skoleelever- at vi er af og for elever.