For at sikre et stærkt engageret fælleselevråd er det essentielt, at eleverne bliver taget med på råd, når der træffes vigtige beslutninger på skoleområdet i kommunen. Et stærkt og forankret fælleselevråd bør derfor altid have reel høringsret på skoleområdet.

Hvert år på det første fælleselevrådsmøde foreslår DSE, at der fra kommunen deltager en eller flere politiske repræsentanter, der har med skolepolitik at gøre. På den måde sikres, at der minimum én gang årligt er en direkte dialog mellem alle de aktive i fælleselevrådet og kommunen. Desuden vil vi foreslå, at kommunen deltager på de fælleselevrådsmøder, hvor fælleselevrådet ønsker det. 

For at få mulighed for at bidrage med input til skolepolitikken skal fælleselevrådet løbende orienteres om relevante områder, som skoleudvalget arbejder med, og på den måde inddrages i den skolepolitiske proces i kommunen. Dermed får fælleselevrådet mulighed for at drøfte, om de har nogen holdninger til emnet, og i så fald indgive deres indstilling til udvalget. 

Som tidligere nævnt afholdes der en årlig opstartsdag typisk i starten af skoleåret. Opstartsdagen skal sikre en perfekt opstart for fælleselevrådene. Elevrådsarbejde er altid præget af stor udskiftning og dermed meget lidt kontinuitet. Kommunen kan være med til at sikre større kontinuitet ved hvert år at hjælpe med afholdelsen af opstartsdagen. Det kan være ved at facilitere dagen ved at sørge for lokaler til afholdelsen, mad til deltagerne og transport til de elever, som kommer fra forskellige egne af kommunen. Derudover kan kommunen hjælpe med indkaldelsen til opstartssdagen, så det sikres, at alle elevråd stiller med repræsentanter. Danske skoleelever støtter op om denne opgave ved at tilbyde indhold til dagen ved et opstartskursus leveret af fælleselevrådets elevsupporter.

Det er vigtigt for fælleselevrådet at have nogle ordentlige mødefaciliteter samt kontorfaciliteter, hvor de kan opbevare materialer og mødes til det daglige arbejde. Derfor skal kommunen stille lokaler til rådighed, som fælleselevrådet kan benytte i forbindelse med aktiviteter og kontorarbejde.

Det er vigtigt for fælleselevrådet at have nogle ordentlige mødefaciliteter samt kontorfaciliteter, hvor de kan opbevare materialer og mødes til det daglige arbejde. Derfor skal kommunen stille lokaler til rådighed, som fælleselevrådet kan benytte i forbindelse med aktiviteter og kontorarbejde.

Det er vigtigt for fælleselevrådet at have nogle ordentlige mødefaciliteter samt kontorfaciliteter, hvor de kan opbevare materialer og mødes til det daglige arbejde. Derfor skal kommunen stille lokaler til rådighed, som fælleselevrådet kan benytte i forbindelse med aktiviteter og kontorarbejde.

Pris

Et grundbeløb til opstart og en pris pr. skole i kommunen bliver udregnet ud fra hver enkelt skoles medlemsforhold af Danske Skoleelever.

Opstartsomkostninger: 10.200 kr. – Dette er et engangsbeløb og betales kun det første år i partnerskabet.

Efterfølgende årlige omkostninger

Medlemsskoler: 1.103 kr. – pr. skole/årligt

Ikke-medlemsskoler: 2.206 kr. – pr. skole/årligt

Dog minimum 11.026 kr. årligt og maksimalt 44.102 kr.- årligt for skolebetalingen.
(Alle beløb reguleres hvert år 1. april i henhold til forbrugsindekset)
Priserne er ekskl. moms.