Jacob Møldrup Jensen

Lokalformand DSE Midtjylland

Mail.: jmj@skoleelever.dk
Mobil: 60477901

 Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra?

Mit navn er Jacob Møldrup Jensen, og jeg er formand for DSE Midtjylland. Jeg er født og opvokset i en lille flække kaldet Herskind, beliggende i Skanderborg kommune i lokalafdeling DSE Midtjylland. Til daglig går jeg i 9. klasse og er elevrådsformand på Herskindskolen og Børnehus, der er en lille bitte skole på 250 elever med en klasse for hver årgang. I min fritid lærer jeg fransk på aftenskole, og er spejder. Derudover sidder jeg i bestyrelsen i den fedeste organisation, man overhovedet kunne tænke sig. Danske Skoleelever. En organisation, der har omvæltet hele mit liv, og vendt op og ned på min dag siden en gang i november sidste år, da jeg var til mit første DSE arrangement. Landskonferrencen 17. Nok noget af det bedste, der nogensinde er sket for mig. DSE er en helt igennem fantastisk organisation, hvorigennem jeg har mødt flere helt uforglemmelige mennesker, end det burde være muligt, og givet mig en helt enestående mulig for at få indflydelse på min skoledag.

Hvorfor vil jeg gerne i bestyrelsen?

Jeg ser dagligt elever, der mistrives, elever, der ikke blive tilstrækkeligt fagligt udfordret, og slækker, elever, der ikke får den hjælp, de har brug for, elever, der ikke gider lære noget, da de ikke kan se, hvad de skal bruge de til, elever, der har svært ved at sidde ned mere end 5 minutter ad gangen, elever, der allerede er stresset og presset, selvom de kun er 13-15 år, og elever, der møder op i en skole, de egentlig ikke gider at gå i, men er forpligtet til det. Jeg ser også elever, der trives, elever, der både udvikler sig socialt og fagligt, elever, der får den hjælp, de har brug for, og elever, som elsker skole. På en skole, de alle sammen skal møde op på hver dag, 7 timer om dagen, 5 gange om ugen i 10 år. En skole, der skal lære hver enkel elev alt, hvad de videre i livet skulle have brug for. En skole med et kæmpe ansvar overfor de unge, så når de skal videre i systemet, er de klar på at møde verden, lyst til at suge viden til sig, åbne og sociale, og har en masse færdigheder og viden. Grundskolen gør det godt, men det kan altid gøres bedre. Der er stadig en masse elever, der føler de hverken lærer noget, eller finder undervisningen kedelig, eller bare skolen kedelig. Det er noget, jeg brænder for at være med til at ændre, og gøre skolen til det bedst mulige sted overhovedet. Derfor vil jeg gerne i bestyrelsen. Jeg vil gerne gøre en forskel og være med til at skolen bedre, og det føler jeg, jeg kan i DSE.

Har jeg en eller flere bestemte mærkesager jeg kæmper for?

Jeg kæmper for den bedste skoledag overhovedet tænkeligt, men der er nogle mærkesager, som jeg helt klart kæmper lidt mere for, og håber, at jeg kan være med til at ændre. Det er virkelighedsnærundervisning og differentieret undervisning. Ligesom resten af befolkningen er vi som elever meget forskellige. Vi tænker forskelligt, vi formulerer os forskelligt, vores arbejdsmetoder er forskellige, og vi har alle sammen vores forskellige stærke og svage sider. Når vi går i skole, skal vi modtage undervisning, der giver os lyst til at lære mere. Undervisningen skal vække vores nysgerrighed og give mening for os. Det er derfor vigtigt, at alle elever får udfordringer, der svarer til deres niveau. Det er meningsløst at sidde i en klasse med følelsen af ikke at lære noget. Omvendt er det også hårdt at være bagud og føle, undervisningen foregår hen over hovedet på en. Samtidig er der heller ikke noget ved at sidde i et klasselokale og læse i en bog, om noget man ikke aner, hvad man skal bruge til, eller man er i gang med et forsøg eller projekt, men det giver ingen mening for dig, hvorfor du er i gang med det, hvad du kan bruge det til videre hen. Derfor kæmper jeg for virkelighedsnærundervisning og differentieret undervisning, fordi jeg tror på, hvis det faglige niveau i undervisning passer til det enkelte individ, så man konstant bliver udfordret, samtidig med at man også forstår, hvorfor man lærer det man lærer og  gør det man gør i undervisning, så får man lyst til at lære mere. Og det er jo det, skolen skal gøre, at få unge mennesker til at få lyst til at lære mere!