Kristoffer Sloth

Lokalnæstformand DSE Københavns omegn

Mail.: ksl@skoleelever.dk
Mobil: 23801060