Maja Rieck Monrad

Lokalformand DSE Syd-vestjylland

Mail.: mmo@skoleelever.dk
Mobil: 41443849

Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra?

Jeg hedder Maja, jeg er 15 år gammel og jeg bor i Esbjerg sammen med min familie. 
Min familie består af min mor, min far og mine to søskende. Jeg er så heldig både at have en lillebror på 11 år og en søster på 18 som jeg nyder at tilbringe tid med. Jeg går til daglig på Vitaskolen, hvor jeg går i 9. 
klasse og er formand for et af danmarks største elevråd som består af de sejeste 80 elever. Det er en rolle som siden har fået mig i skolebestyrelsen og i fælleselevrådet. Så i år er jeg også blevet valgt ind som formand for fælleselevrådet, hvilket jeg også elsker helt vildt meget. 

Hvorfor vil jeg gerne i bestyrelsen?

Jeg er selv elev i en klasse som er anderledes end andre klasser, netop fordi en almen klasse ikke udfordrede mig nok. Jeg følte ikke at mit niveau blev udfordret og følte ikke at jeg fik nok ud af at sidde i klasselokalet fra 8-15 hver dag. Derfor flyttede jeg til en klasse på en anden skole som var for ekstra motiverede elever. Denne linje har fået åbnet mine øjne for politik og nemlig især skolepolitik. Derfor fik jeg en henvisning fra en af de ældre elever som spurgte om jeg ville med til et Dse arrangement. Derefter blev jeg som alle andre fuldstændig forelsket i Dse og har siden deltaget til alle arrangementer jeg har haft mulighed for. Jeg begyndte at drømme om at sidde i bestyrelsen helt tilbage til Maj 2017 hvor jeg deltog til et General forsamlingen. Siden da oplevede jeg at sidde i Regionsbetyrelsen i Sydjylland, som jeg lærte utrolig meget af og bare gerne ville fortsætte med. Så derfor prøvede jeg at stille op som formand for lokalafdeling Sydvestjylland til dette års Generalforsamling og jeg kom ind. Rollen som formand er noget jeg er utrolig stolt af og jeg elsker at bruge min tid på. Jeg brænder for at ændre på den skoledag som tusinde af elever går i, for den er ikke perfekt efter min mening endnu. 

Har jeg en eller flere bestemte mærkesager jeg kæmper for? 

Mine mærkesager i Danske Skoleelever må nok være motiverende undervisning og elevinddragelse, fordi jeg mener det er vigtigt, at man finder undervisningen interessant og at man selv får lov at være en del af den. Grundet min specielle skolelinje har vi i min klasse både udveksling i 8. & 9. klasse med 2 forskellige lande og det finder jeg utrolig interessant og virkelig lærerigt. Vi kan selv vælge yderligere at tage på udveksling hvis vi ønsker det, derfor var jeg selv på en tur til USA med min veninde for at opleve det amerikanske skolesystem og bare selve den amerikanske kultur. Det føler jeg er en mulighed som ikke er oplyst nok i folkeskolen nemlig det med at tage ud og lære mere udenfor klasseværelset. Derudover har vi på årligt basis 4 coach samtaler som egentlig hurtigt forklaret går ud på at man evaluerer sig selv både fagligt og socialt sammen med klasselæren. Det er to koncepter som jeg syntes giver virkelig god mening og virkelig burde blive en del af den almene folkeskole selvom det kan være svært både med tid og penge, men det er muligt efter min mening. Derudover syntes jeg at undervisningen skal blive mere personliggjort fordi alle elever er forskellige og det mener jeg at undervisningen skal tilpasses efter. Danske Skoleelever er stedet for mig hvor jeg selv bliver bedre til at argumentere og også får både nye holdninger og ændret mine holdninger til forskellige emner. Ellers elsker jeg bare at debattere om alt lige fra flygtninge til en dansk opgave med mine veninder.