Sarah Gruszow Bærentzen

Formand, DSE Ledelse

Mail.: sgb@skoleelever.dk
Mobil.: 60402000

Hvor kommer du fra, og hvor gik du i skole?
Jeg kommer fra Brøndby i Storkøbenhavn, og gik i skole på Ådalens Privatskole i Ishøj,

Hvordan er du blevet engageret i DSE?
Jeg har siden 5. klasse lavet elevinddragelse samt elevdemokrati igennem elevrådet, fælleselevrådet, ungebyrådet mm. Jeg blev hvervet igennem mit fælleselevråd, og blev forelsket ved første øjenkast.

Hvad er det bedste ved arbejdet som sekretariatsfrivillige?
At have en varierende hverdag man er glad for. Jeg laver aldrig det samme to dage i træk, og det ville jeg ikke bytte for noget.