Stella Neubert

Sekretariatsfrivillig, 

Mail.: sln@skoleelever.dk
Mobil.: 60402016

Team 3, Lokalafdelinger:
Nordsjællad
Nordvestsjælland
Syd-vestjylland
 

 Hvor kommer du fra, og hvor gik du i skole?

Jeg kommer Kgs. Lyngby der ligger i Storkøbenhavn, så gik jeg på Lyngby Private Skole.

Hvordan er du blevet engageret i DSE?

Jeg har altid været en del af mit elevråd, og en dag kom der nogle fra den tidligere Region Hovedstaden ud og snakkede om DSE. Ja så tog jeg bare med til et arrangement, året efter blev jeg så valgt ind som RB’er ved LK17.

Hvad er det bedste ved arbejdet som sekretariatsfrivillige?

At man aldrig ved, hvad der kommer til at ske, måske skal man ud på drop-in, ud og holde kursus eller ja bare være på kontoret! Jeg laver aldrig det samme to dage i træk, og det er fedt +at mine medfrivillige er super hygge at arbejde sammen med!