Jeppe Holm

Sekretariatsfrivillig, 

Mail.: jwh@skoleelever.dk
Mobil.: 60402006

 Hvor kommer du fra, og hvor gik du i skole?

Jeg kommer fra Rødovre i lokalafdeling DSE Københavns Omegn og jeg gik på Rødovre Skole

Hvordan er du blevet engageret i DSE?

Jeg blev engageret i DSE ved Generalforsamlingen 2017. Jeg var en del af fælleselevrådet i Rødovre Kommune og her blev vi spurgt om vi ikke ville med til Generalforsamlingen 2017 og det takkede vi ja til. Jeg har aldrig været med i hverken lokalbestyrelsen eller bestyrelsen men har været aktiv.

Hvad er det bedste ved arbejdet som sekretariatsfrivillige?

Noget af det bedste ved at arbejde som sekretariatsfrivillig er at to dage aldrig er ens. Den ene dag kan jeg sidde i et fælleselevråd i Hjørring og den anden dag kan jeg sidde i en 7. klasse i Køge. Der er altså meget forskelligt hvad det er vi laver fra dag til dag.