Vil du være med til at præge din skole og dit undervisningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der gavner dig og andre elever? Vil du gerne være med til at gå forrest og sikre, at dine og andre elevers oplevelser, ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole? Så er dette kursus noget for dig!

Hvorfor deltage?

En undervisningsmiljørepræsentant (UMR) er med til at sikre det gode undervisningsmiljø på skolerne. En UMR er med til at skabe forandringer for sig selv og eleverne på skolen, omsætte ideer til virkelighed og være alle eleverne på skolens talerør.

Hvad kan du lære?

Det arbejde, en undervisningsmiljørepræsentant kommer til at lave som UMR, er helt centralt for at sikre et godt undervisningsmiljø, så elever kan trives bedre på skolen. Udover at gøre en forskel for eleverne, får deltageren også færdigheder, som kan bruges i hverdagen. Eleven vil på kurset få gode værktøjer til at udvikle ideer, gode tips til at komme ud med budskaber og hjælp til at få ideerne omsat til virkelighed.

Kurset består af 3 dele:

  1. Et hovedkursus for elever og kontaktlærere på 5,5 time, hvor eleverne får viden, inspiration og metoder til at arbejde med deres undervisningsmiljø.
  2. Et opfølgningskursus for elever og kontaktlærere på tre timer, der kigger tilbage på, hvad eleverne har opnået indtil videre, og hvordan de fremadrettet kan arbejde videre.
  3. Et webinar for skoleledelsen på én time om, hvordan man som ledelse kan samarbejde med UMR.

Hvem er vi?

På uddannelsen vil du blive undervist af en ekspert i undervisningsmiljø fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og DSE’s sekretariatsfrivillige. DCUM’s underviser har flere års erfaring med afholdelse af diverse kurser indenfor emnet og vores sekretariatsfrivillige gik ud af grundskolen for under et år siden. De har været meget aktive i elevråd og arbejder frivilligt til hverdag for at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. Sammensætningen af undervisere giver dig som deltager en unik mulighed for at lære om undervisningsmiljø, få sparring med ligesindede og komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Book kursus

Når du trykker på knappen kommer du til en side med kontaktoplysninger for booking af kurset hos vierumr.dk

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Selve hovedkurset er fra 9:00-14:30, det er inklusiv pauser og frokost, hvoraf de andre varierer i tidslængde, som kan ses under ”Hvad kan du lære?”.

Pris

Op til 20 elever.
Gratis og inkl. Forplejning.

Spørgsmål

Morten Sørensen Lillie
msl@skoleelever.dk
60 40 20 71