Landskonference 2018 - information

Her finder du information og kontaktoplysninger til Danske Skoleelevers landskonference 2018.
Vi inviterer alle grundskoleelever til Danske Skoleelevers landskonference 2018. Her får du alle de væsentlige oplysninger om weekenden:

Deltager martialerne:

Praktisk information
møde papiere

 

Tid og sted

9.-11. november 2018

På Østervangskolen - Hammelvej 9, 8370 Hadsten

LK2018 pic

Tilmelding her (Landskonferencen 2018)

 

Pris

Gratis - for skoler, der er medlem af Danske Skoleelever

Ellers koster det 750,- pr. deltagende elev. Ønsker skolen at blive medlem, eller er du i tvivl, så kontakt Sonja på sap@skoleelever.dk

(Det koster 650,- at framelde sig)

 

Kontaktoplysninger

Tovholder: Signe Rosenlund Ditlefsen, 60402018, srd@skoleelever.dk

Næstformand Danske Skoleelever: Sonja Agerbæk-Petersen, 60402002, sap@skoleelever.dk

 

Logistik

Køreplan med diverse busser sender vi direkte til alle deltagere. Det er meget nemt at komme til skolen i Hadsten.

Ofte betaler skolen transportudgifterne

 

Tilmelding her (Landskonferencen 2018)

Om landskonferencen

 1. En konference for alle danske grundskoleelever
 2. Få indflydelse på Danske Skoleelevers politik
 3. Mød engagerede elever fra hele landet
 4. Få et unikt indblik i andre elevers skoledag
 5. Deltag i relevante kurser
 6. Oplev underholdning, boder, musik og meget andet

HVAD:
Dialog om debatten
Grundskoleeleverne i Danmark skal have en bedre forståelse for, og mere indflydelse på, den politik, der påvirker deres skoledag. Målet med Landskonferencen 2018 er at skabe dialog om de skolepolitiske emner der rører sig, og at høre så mange elevers holdning som muligt. Det skal gøres ved hjælp af dialogworkshops, oplæg, og forskellige aktiviteter. Så hvis du gerne vil have mere indflydelse på den politik, der vedrører dig, så kom til Landskonferencen 2018!


HVEM KAN DELTAGE:
DSE’s Landskonference (LK'18) er for alle elever i den danske grundskole, hvilket vil sige elever på både folkeskoler, friskoler, privatskoler, efterskoler, 10 klasser, specialskoler m.v.
Alle grundskoler har mulighed for at sende et ubegrænset antal af elever afsted til LK'18.


PRIS OG STEMMERET:
Det er gratis at deltage til Landskonferencen, hvis ens skole er medlem af Danske Skoleelever.
Elever, der kommer fra skoler, som er medlem af Danske Skoleelever, er delegerede - det vil sige, at man har stemmeret ved de formelle afstemninger.
Der er dog et maksimum på, hvor mange delegerede deltagere skolen kan sende afsted, afhængigt af skolens størrelse:
Skole med 1 - 249 elever: 5 delegerede
Skole med 250 - 399 elever: 6 delegerede
Skole med 400 - 549 elever: 7 delegerede
Skole med 550 - 799 elever: 8 delegerede
Skole med 800 eller flere elever: 9 delegerede

Hvis ens skole ikke er medlem, har man stadig mulighed for at deltage – man vil blot ikke have stemmeret under den formelle del af mødet.
Det koster 750 kr. pr. deltagende elev for skoler, der ikke er medlem af Danske Skoleelever. Til gengæld koster første års medlemskab i organisationen 499 kr. og her vil ovenstående gratis deltagelse og antal elever med stemmeret gælde.

Tilmeldingen er bindende efter den 2. november klokken 16.00. Det koster 650 kr. pr. udeblivende elev, såfremt man ikke har frameldt sig arrangementet senest 7 dage før arrangementets start, hvis man ikke kan deltage alligevel.


REJSE:
Vi ser oftest, at rejsen betales af deltagernes skole. Vi vil meget gerne vide, hvis det ikke er skolen, der skal betale for evt. busrejse og deltagelse (se "BETALING"). Danske Skoleelever arrangerer busser fra de større byer i Danmark, som man kan melde sig på ved tilmeldingen. Vi tager forbehold for ændringer i busplanerne, og vil understrege, at den endelige busplan med tidspunkter og steder, bussen stopper, først sendes ud og er fastlagt den 2. november.
Hvis man skal med bussen fra Sjælland, koster det 400 kr. pr. person tur/retur. Hvis man tager bussen fra Fyn eller Jylland, koster det 200 kr. tur/retur.


BETALING:
Betaling foregår ved, at Danske Skoleelever fremsender en faktura til skolen. Hvis man som elev selv skal betale for deltagelse og/eller bustransport, vil vi meget gerne have det at vide. Skriv til dse@skoleelever.dk, og oplys fulde navn og skole, hvis det ikke er skolen, der skal betale.


HVORDAN:
På skolen bliver man indkvarteret i klasselokaler, sammen med andre deltagere fra hele landet. Derfor er det VIGTIGT, at du husker luftmadras/liggeunderlag og sovepose.
Der vil være mulighed for at bede om at komme i et "stille-sovelokale", "pige-sovelokale" eller "drenge-sovelokale".
Danske Skoleelever sørger for måltiderne på skolen, og der vil i øvrigt være en bod med slush-ice og snacks til rimelige priser.
Ved tilmeldingen kan man angive, hvis man har specielle madvaner vedrørende kød og allergier.
Lørdag aften er der gallamiddag og diskotek med temaet "America", så kom som den sejeste cowboy, eller den flotteste modedronning fra USA.


TILMELDING:
Du tilmelder dig her
Her finder du din skole og udfylder alle felterne.
Det er vigtigt, at alle elever der skal deltage, tilmelder sig, også selvom man er flere fra samme skole, og en lærer kan ikke tilmelde sine elever med sine oplysninger. Hvis man som deltager ikke har en telefon eller mailadresse, skal man kontakte Danske Skoleelever på tlf. 70200033
Alle tilmeldte modtager en sms med bekræftelse på tilmelding.
Når du er tilmeldt, vil du også modtage deltagermateriale i en mail den 2. november. Den indeholder alt, du skal vide om weekenden og program, dagsorden, pakkeliste, rejseplan, mv.


ØVRIGT:
Det er fuldstændig forbudt at medbringe og indtage tobak, alkohol og andre euforiserende stoffer under hele weekenden!
Overtrædelse af dette fører til hjemsendelse på egen regning, og der vil blive taget kontakt til forælder/værge og skolen.

 

Program

Fredag

 • Ankomst og indskrivning 15:30-17:30
 • Klargør værelser 17:30-18:30
 • Aftensmad 18:30-19:15
 • Første mødedel 19:15-21:45
 • Loakltid 21:45-22:30
 • Social tid 22:30-23:45
 • Gør dig sove klar 23:45-00:00
 • Sovetid 00:00-07:30

Lørdag

 • Op, mad, bad 07:30-08:30
 • Dialogmøde 1 08:30-12:30
 • Frokost 12:30-13:30
 • Dialogmøde 2 del 1 13:30-15:30
 • Frugtpause 15:30-16:00
 • Dialogmøde 2 del 2 16:00-17:00
 • Lokaltid 17:00-18:00
 • Gør dig lækker tid 18:00-18.45
 • Gallamiddag 18:45-19:30
 • Underholdning 19:30-20:30
 • Fest 20:30-01:00
 • Gør klar til at sove 01:00-01:30
 • Sovetid 01:30-08:00

Søndag

 • Op, mad, bad, pak 08:00-09:00
 • Anden mødedel 09:00-12:30
 • Frokost 12:30-13:15
 • Lokaltid 13:15-13:45
 • Oprydning i salen 13:45-14:15
 • Fælles afslutning 14:15-15:00