afspændningsøvelser

Afspændingsøvelser

Formålet med ”Afspændingsøvelserne” er:
• At lade eleverne komme i kontakt med hinanden
• At skabe en tryg ramme for eleverne i klasserummet
• At fungere som et kort afbræk i hverdagen

De korte afspændingsøvelser har en varighed af 5-10min og dermed mulig at bruge i mange sammenhæng.

Du kan downloade konkrete øvelser her samt en lærervejledning til arbejdet med massage i klasserummet her (Kommer snart)


billeder med budskaber

Billeder med budskaber

Formålet med ”Billeder med budskaber” er:
• At understøtte den almene undervisning med et visuelt element
• At give eleverne mulighed for at udtrykke sig kreativt
• At give eleverne et afvekslende element i den almindelig opgavebesvarelse

Billeder med budskaber er tiltænkt som en inspiration til den daglige undervisning med enten Inklusion eller et andet fag i grundskolen, øvelsen kan derfor bruges i mange sammenhæng, og med meget varierende tidsperspektiver

Du kan downloade øvelsesvejledningen her (Kommer snart)


dialogkort

DialogKORT Trivsel

Formålet med ”DialogKORT Trivsel” er:
• At være katalysator for en dialog elev til elev om emnet inklusion
• At sætte elevernes refleksion i gang
• At udfordre eleverne på deres holdninger til og om kortenes udsagn

Øvelsen ”DilaogKORT” er bygget op således at den både kan tilpasses til hele klasser, eller kan udføres i grupper af 3-5 elever. Dermed kan øvelsen varighed variere fra 10min til 30min eller mere.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


emmas dilemma

Emmas dilemma

Formålet med øvelsen ”Emmas dilemma” er:
• At udfordre elevernes holdninger til inklusion igennem case-baserede øvelser
• At styrke elevernes evne til at løse problemorienterede cases
• At medvirke til at åbne op for dialogen om eventuelle konflikter klassen måtte have

Øvelsen ”Emmas dilemma” har en varighed af 20-35min alt afhængig af hvor godt dialogen flyder i klasserummet.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


En god dag - fortælle- og lytteøvelser

En god dag - Lytte og fortælle øvelser

Formålet med øvelsen ”En god dag” er:
• At styrke elevernes præsentations evner
• At i talesætte fortællingen om hvad ”den gode dag” er
• At træne eleverne i at lytte til og videreformidle en fortælling

Øvelsen ”En god dag” kan varieres så den tager længere eller kortere tid, men tager som udgangspunkt 10min

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Massagefortællinger

Massagefortællinger

Formålet med øvelsen ”Massagefortællinger” er:
• At give et afbræk i undervisningen
• At lade eleverne komme i kontakt med hinanden
• At styrke den sociale sammenhængskraft i klassen

Øvelsen ”Massagefortællinger” har en varighed på 10min. Øvelsen er bygget op som en fortælling hvori eleverne skal udføre forskellige massage øvelser i løbet af fortællingen.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Fortællerstolen

Fortællestolen

Formålet med øvelsen ”Fortællerstolen” er:
• At eleverne lærer sig selv og deres klassekammerater bedre at kende
• At eleverne trænes i mundtlig formidling og forberedelse
• At den sociale sammnehængskraft i klassen styrkes

Øvelsen fortællerstolen har en varighed på omkring én lektion alt afhængig af, hvor mange variationer der arbejdes med. Dog er det vigtigt at prioritere en fornuftig mængde tid, således at man når at opbygge det trygge rum som øvelsen kræver.

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Inkluderende bevægelsesaktiviteter

Inkluderende bevægelsesaktiviteter

Formålet med ”Inkluderende bevægelsesaktiviteter” er:
• At få eleverne til at reflektere over bevægelse som inklusionsredskab
• At skabe en afvekslende undervisning
• At træne eleverne i at udvikle aktiviteter til klassen

Selve udførslen af bevægelsesaktiviteterne bør ikke tage mere end 5-10min men elevernes egen planlægning af aktiviteten kan have en varighed på mellem 30-45min alt afhængig af kompleksitet

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Mindfullness øvelser

Mindfulness i skolen - aktivitetsbeskrivelser

Formålet med ”Mindfulness i skolen - aktivitetsbeskrivelser” er:
• Fremme elevernes emotionelle selvopmærksomhed og empati.
• Give eleverne en rimelig kontrol over deres handlinger og gøre dem bevidste om,
at de har denne kontrol til at kunne stoppe op og vælge deres adfærd.
• Opbygge elevernes perspektivtagningsfærdigheder og sætte dem i stand til at forstå,
hvordan deres egne handlinger vil blive oplevet af andre.

Øvelserne i denne vejledning er af meget varierende længde, men er med det for øje at de skal kunne integreres i den almene undervisning. Både når temaet er inklusion men også i andre undervisningssammenhæng

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Spørgsmål til diskussion i klassen

Spørgsmål til dialog om forskellighed i klassen

Formålet med øvelsen ”Spørgsmål til dialog om forskellighed i klassen” er:
• At styrke elevernes indblik i Inklusion
• At fremlægge og tale om forskellige problemstillinger i det inkluderende fællesskab
• At lade eleverne reflektere over pågældende problemstillinger

Øvelsens varighed varierer fra 15-45min alt afhængig af antallet af anvendte spørgsmål og af den valgte struktur på forløbet

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Tæl til...

Tæl til…

Formålet med øvelsen ”Tæl til…” er:
• At fungere som et kort afbræk
• At styrke elevernes evne til at høre hinanden
• At højne koncentrationen i klasserummet

Øvelsen har en varighed af 5-10min alt afhængig af hvor meget der tælles til, og hvor mange gange man ønsker at repetere øvelsen

Du kan downloade øvelses vejledningen her (Kommer snart)


Fordom eller fakta

Fordom eller Fakta

Formålet med øvelsen ”Fordom eller Fakta” er:
• At nedbryde fordomme om handicap.
• At skabe refleksion over, hvorfor fordomme opstår.
• At eleverne får viden om handicap.

Øvelsen kan varieres, så den tager kortere eller længere tid, men som udgangspunkt varer den 20-30 minutter, afhængigt af dialogen i forbindelse med de forskellige udsagn.

Du kan downloade aktivitetsarket ”Fordom eller fakta” her (Kommer snart)