Som forælder spiller du en vigtig rolle i forhold til at støtte og fremme inklusion på dit barns skole. Der er mange forskellige måder, du kan agere på, som har positiv betydning for klassefællesskabet.

• Du kan fx opfordre dit barn til at inddrage alle børn i legen, selvom der måske er nogen i klassen, som dit barn ikke føler, at det har så meget til fælles med.

• Du kan tale anerkendende og positivt om andre elever, forældre og lærere derhjemme, så dit barn har lyst til at deltage i skolens fællesskab.

• Du kan åbne dit hjem for alle klassens børn, for eksempel ved at bakke op om legegrupper eller opfordre dit barn til at lave legeaftaler med mange forskellige.

Herudover kan du sammen med andre forældre være med til at forme og påvirke det overordnede arbejde med inklusion i klassen og på skolen gennem blandt andet forældremøder, forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen.

Vi har samlet nogle links til hjemmesider, hvor du kan finde inspiration til, hvad du som forælder kan gøre for at støtte op om inklusionen i dit barns klasse.


Links til forældre

Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Skole og Forældre. Formålet er at gøre det nemmere for forældrene i en klasse at arbejde aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet - også uden for skoletiden. På hjemmesiden kan du finde materialer, tips og tricks til, hvordan sammenholdet omkring og mellem børnene kan styrkes ved hjælp af dig som forælder i samarbejdet med skolen:

www.foraeldrefiduser.dk


Forældre Fremmer Fællesskabet er en kampagne drevet af Det Centrale Handicapråd og Skole og Forældre. De har blandt andet udviklet hjemmesiden inklusionsklar.dk, hvor der også er værktøjer, tekster og film til forældre og til forældremødet:

www.inklusionsklar.dk


Magasinet Skolebørn bragte i maj 2015 et temanummer om inklusion. Her opridses blandt andet nogle af de store gevinster ved inklusion, nogle af udfordringerne i forbindelse hermed, og der er desuden en artikel med seks konkrete råd til forældre i forhold til at støtte inklusionen. Temanummeret ligger online på:

www.skoleborn.dk/maj_2015