En indsats med fokus på fordybelse, opmærksomhed og nærvær


Ofte forventer vi som lærere og forældre, at eleverne skal ’fokusere’, de skal koncentrere sig bedre og holde sig til opgaven. Men sjældent træner vi livskompetencer, der gør, at de er i stand til at holde fokus – nemlig deres opmærksomhed. Igennem hele livet kan der være brug for at bruge sin opmærksomhed, når man står i situationer, hvor det man står over for, er usikkert eller skaber uro i kroppen. Det kan være inden en eksamen, hvor man bliver nervøs. Det kan være, hvis man ikke ved, hvem man skal lege med i frikvarteret. Eller når man opdager, at man har glemt sit idrætstøj for anden gang i træk, og er nervøs for, hvad idrætslæreren vil sige. Det er livssituationer, som man igennem hele livet vil støde på, og alligevel er det sjældent, at vi i skolen hjælper eleverne med at kunne håndtere situationerne.

Tilmeld dig som pilotklasse

Vi vil hjælpe elever med at håndtere indre uro

Danske Skoleelever tror vi på, at vi skal hjælpe eleverne med at få redskaberne til at kunne håndtere indre uro og forebygge stress og angst. I skoleåret 2021/2022 starter vi derfor et projekt i samarbejde med TrygFonden, der har til formål at træne elevernes opmærksomhed gennem nemme og brugbare øvelser som både pædagogisk personale og elever kan gøre brug af. Projektet hedder MIND ME.  

Simple øvelser er vejen frem

Vi ved godt, at der ikke findes et quick-fix til at løse overstående udfordringer, men forhåbentlig kan simple øvelser og metoder være et lille skridt i den rigtige retning. Dette er formålet med MIND ME – at udvikle brugbare og simple materialer i samarbejde med skolen, som baserer sig på værdierne opmærksomhed, nærvær, fordybelse og ro hos elever i indskolingen og på mellemtrinnet.

Du kan være med

I projekts første fase skal vi bruge otte klasser – fire indskolingsklasser og fire mellemtrinsklasser – som skal være med til at udvikle materialer og øvelser til projektet. Derfor er Mind Me i dets første leveår et tilbud til dig som lærer eller pædagog, som har mod på at udvikle materialer og øvelser sammen med os i en spændende, sjov og lærerig proces.

SOM LÆRER TIL EN PILOTKLASSE SKAL DU

Være underviser i indskolingen eller på mellemtrinnet

Have tid og lyst til at gå helhjertet ind i projektet

Være tålmodig og have gå-på-mod, når øvelserne skal implementeres. Det tager tid og gentagelse før eleverne har lært processerne

Have tid til én gang om ugen at skrive dine overvejelser ned i en digital logbog

TIL GENGÆLD FÅR DU

Tæt sparring med vores frivillige og ansatte på projektet 

Tre undervisningsgange af fire timer, hvor vores engagerede, frivillige underviser kommer ud og laver øvelserne sammen med jer, så både du som lærer og så eleverne får introduktion til øvelserne

Lækre og børnevenlige materialer som både elever, lærere og resten af skolen kan gøre brug af

Vil du være med som pilotklasse?

Ansøgningsfrist for at blive pilotklasse er 26. juni 2021. Du vil få svar kort tid efter, så du kan nå at få det med i planlægningen af det nye skoleår. 

 Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at hive fat i projektleder Ronja Lundberg på rol@skoleelever.dk. 

Tilmeld dig her