Hvad er DM i Fagene?

DM i Fagene er en stor, landsdækkende konkurrence for 7., 8. og 9. årgang. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos eleverne under overskriften ”De stolte nørder”. Centralt for konkurrencen er den casebaserede tilgang, hvor anvendelsesorientering er i fokus. Sigtet er, at DM i Fagene skal være med til at styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen, videreuddannelserne samt det fremtidige arbejdsmarked.

Dermed understøtter projektet ambitionen fra folkeskolereformen om åben skole, og derfor spiller begreber som karrierelæring og uddannelsesparathed en stor rolle i DM i Fagene. De kreative problemløsninger og innovationsevnen er i fokus, da et af projektets formål ligeledes er at understøtte nytænkningen af måder at lære på. Derfor er fokus heller ikke udelukkende på de fagligt stærkeste, men også på de kreative og innovative løsningsforslag.

Det er muligt at dyste i fagene dansk, matematik, historie, biologi og engelsk. Eleverne kan dyste individuelt, eller i hold. I de individuelle mesterskaber skal eleverne vælge dét fag, de helst vil dyste i. Eleverne kan prøve kræfter med alle fire fag, men de har kun mulighed for at gå videre til landsmesterskaberne i det fag, de klarer sig bedst i. Til holdmesterskaberne vil eleverne møde tværfaglige opgaver, hvor alle fem fag indgår. Et hold består af 8-12 elever, så eleverne kan f.eks. lave tre hold i klassen og dyste på tværs af de fem fag. Eleverne vil møde opgaver, som alle er forankrede i fagenes Fælles Mål, men som er anderledes fra det, de møder i den daglige undervisning. Eleverne skal f.eks. komme med kreative løsninger på udfordringer fra virksomheder.

DM i Fagene består af to runder med to spor:

To runder

• Regionale mesterskaber
• Landsmesterskaberne

To spor

• De individuelle mesterskaber
• Holdmesterskaberne

De regionale mesterskaber kører fra d. 3. september – 30. november 2018 og foregår via en online platform. 
D. 24. januar 2019 afholdes landsmesterskaberne, hvor de, som har kvalificeret sig fra de regionale mesterskaber, mødes fysisk til et heldagsarrangement. Her kåres danmarksmestrene til et brag af en fest.

DM i Fagene drives af Danske Skoleelever sammen med et konsortium bestående af forskellige aktører med interesse for skoleområdet.