DM i Fagene er en konkurrence, hvor elever fra grundskolen dyster i skolens fag. Projektet er inspireret af DM i Skills på erhvervsskolerne. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos eleverne under overskriften ”De stolte nørder”. Centralt for konkurrencen er den casebaserede tilgang, hvor anvendelsesorientering er i fokus. Sigtet er, at DM i Fagene skal være med til at styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen, videreuddannelserne samt det fremtidige arbejdsmarked.

Dermed understøtter projektet ambitionen fra folkeskolereformen om åben skole, og derfor spiller begreber som karrierelæring og uddannelsesparathed en stor rolle i DM i Fagene. De kreative problemløsninger og innovationsevnen er også i fokus, da et af projektets formål ligeledes er at understøtte nytænkningen af måder at lære på. Derfor er fokus heller ikke udelukkende på de fagligt stærkeste, men også på de kreative og innovative løsningsforslag.

DM i fagene er en landsdækkende konkurrence, der består af to runder med to spor.

To runder, hvor man kvalificerer sig til at gå videre

• Regionale mesterskaber
• Landsmesterskaberne

To spor

• De individuelle mesterskaber
• Holdmesterskaberne

De regionale mesterskaber kører fra d. 1. september – 6. december 2017 og foregår via en online platform.
D. 31. januar 2018 afholdes landsmesterskaberne, hvor de, som har kvalificeret sig fra de regionale mesterskaber, mødes fysisk til et heldagsarrangement. Her kåres danmarksmestrene til et brag af en fest.

DM i Fagene drives af Danske Skoleelever sammen med et konsortium bestående af forskellige aktører med interesse for skoleområdet.