FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan deltager jeg?

For at deltage går du ind på www.dmifagene.dk/deltag. Her skal du logge ind med dit UNI-login - der er meget vigtigt at du udfylder alle felter når du er logget ind. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du går ind på www.dmifagene.dk/deltag. Her logger du ind med dit UNI-login. Du skal nu udfylde oplysninger om, hvilken skole du går på, hvilken klasse du går i osv. (muligvis står nogle af oplysningerne der i forvejen). Husk, at det er vigtigt, at vi har et telefonnummer og en mailadresse, der virker, og som du tjekker. Det er nemlig det telefonnummer og den mail, vi sender oplysninger til, hvis du fx går videre til landsmesterskaberne.
Klik på ”Tilmeld”, og du får en bekræftelse på mail og sms.

Hvornår er der tilmeldingsfrist?

Man kan tilmelde sig helt frem til den 29. november. Man deltager ved at løse opgaverne i et eller flere fag eller som hold senest den 29. november for at være med i de regionale mesterskaber.

Hvor lang tid i forvejen skal jeg tilmelde mig?

Du behøver ikke tilmelde dig, før du skal i gang med at tage opgaverne.

Hvordan opretter jeg et hold?

Gå på www.dmifagene.dk/deltag:

Vælg "Holdopgave" à vælg "Personlig Holdside" àklik ”Mit Hold”. 
Der skal være mellem 4-6 elever på et hold.

Det er vigtigt at det kun er én der tilmelder holdet - denne person vil også være den som bliver holdkaptajn for holdet, og dermed den der indsender opgaven.

Hvordan inviterer/fjerner jeg personer fra mit hold?

Gå på www.dmifagene.dk/deltag: àvælg "Holdopgave" àvælg "Mit Hold" - vælg ”Gå til (holdets navn)” à"Inviter nyt medlem".

Du kan ikke selv fjerne medlemmer fra et hold. Hvis der skal fjernes et medlem fra et hold, skal du kontakte os ved at skrive en mail til info@dmifagene.dk

Hvem kan deltage?

Alle elever i 7., 8. og 9. klasse kan deltage i DM i Fagene.

Jeg går på privatskole. Kan jeg deltage?

Ja. Alle elever i grundskolen, dvs. alle folkeskoler, privatskoler, friskoler, efterskoler osv., kan deltage.

Hvad koster det at deltage?

Det er gratis at deltage.

Hvilke fag kan jeg deltage i?

Du kan deltage i fagene dansk, engelsk, matematik, biologi og historie. Hvis du deltager på et hold, skal du løse tværfaglige opgaver, som indeholder elementer fra alle fem fag.

Kan jeg deltage i flere fag?

Ja, du kan deltage i alle fem fag og hold, hvis du vil. Du har mulighed for at gå videre til landsmesterskaberne i det fag, som du klarer dig bedst i.

Kan jeg deltage både på et hold og individuelt?

Ja. Du kan både deltage som en del af et hold og i et eller flere fag alene. Hvis du er rigtig god og kvalificerer dig til landsmesterskaberne, kan du også både deltage på et hold og i det fag, hvor du har klaret dig bedst.

Jeg vil gerne lave et hold i matematik (eller andre fag). Kan jeg det?

Nej. I holdmesterskaberne er opgaverne tværfaglige. Det vil sige, at I på holdet skal løse opgaver, hvor elementer fra alle fem fag (dansk, engelsk, historie, matematik og biologi) indgår.

Hvor mange skal vi være på et hold?

I skal være mellem 4-6 personer på et hold.

Må jeg være på hold med nogen fra en anden klasse end min egen?

Ja. Holdene må gerne være sammensat af elever fra forskellige klasser i udskolingen og også fra forskellige skoler.

Hvornår er der deadline for at deltage i de regionale mesterskaber?

Der bliver åbnet den 2. september, og 29. november er sidste dag, man kan deltage.

Kan jeg øve mig, så jeg er klar til de regionale mesterskaber?

I menuen ”Regionale mesterskaber” kan du vælge ”Tidligere opgaver” for at se de opgaver, eleverne løste til sidste års regionale mesterskaber.

I menuen til ”Landsmesterskaberne” kan du vælge ”Opgaver fra tidligere år” for at se de opgaver, eleverne løste til tidligere års landsmesterskaber. Vær dog opmærksom på, at de havde 2 timer til at løse opgaverne, hvorimod man til de regionale mesterskaber kun har 45 min.

Kan jeg deltage flere gange i samme fag?

Nej. Du kan kun deltage én gang i hvert individuelt fag i de regionale mesterskaber samt én gang på et hold. Dvs. at hvis du gerne vil deltage i fx dansk, så forbered dig, så godt du kan. Til gengæld kan du deltage i alle fagene OG på et hold.

Hvor lang tid tager det at deltage i de regionale mesterskaber?

Det tager ca. 1½ time at deltage.

Kan jeg lave halvdelen af opgaverne nu og halvdelen af opgaverne senere?

Det kan du i princippet godt, men tiden går, så snart du er logget ind.

Hvad skal jeg bruge for at deltage?

Du skal bruge en computer med internetadgang. Du kan også bruge din mobil eller tablet (fx en iPad), men det er lettere at overskue opgaverne på en stor skærm, og derfor anbefaler vi, at du bruger en computer. 

Til alle opgaver skal du se en video hvor casevirksomheden præsenterer opgaven. Derfor skal du have høretelefoner klar.

Hvilke hjælpemidler må jeg bruge?

Du må bruge alle hjælpemidler. Dvs. lommeregner, computer, ordbog, formelsamling osv. Men husk, at der er tid på opgaverne så pas på, at du ikke bruger for meget tid på at undersøge, hvad det rigtige svar er.

Hvad er det for en type opgaver, jeg får – og hvor lang tid har jeg til at tage dem?

Opgaverne er delt op i tre hoveddele. Først får du nogle færdighedsopgaver. Dvs. at der er et spørgsmål, og så er der nogle svarmuligheder, hvor du skal vælge den/de rigtige muligheder. Du har 15 minutter til at løse disse opgaver.
Anden del er en opgave, der er baseret på en case fra en virksomhed, hvor du skal finde løsningen på et konkret problem. Du har 45 minutter til at løse denne opgave.
Tredje del er en feedbackdel, hvor du skal vurdere en besvarelse af selvsamme caseopgave, du selv lige har lavet. Der er ikke tid på denne opgave, så du kan tage dig god tid til at give feedback.
OBS. Inden opgaverne rigtigt går i gang, er der også få nogle indledende spørgsmål. Disse er der ikke tid på, og de er ikke med i opgavebedømmelsen.

Hvad betyder det, at jeg skal give feedback på en andens besvarelse?

Når du har lavet anden del af opgaven, dvs. caseopgaven, skal du give feedback på en anden elevs/et andet holds besvarelse af denne opgave. Dette skal du gøre ud fra de angivne bedømmelseskriterier. Et kriterium kunne fx være: ”På en skala fra 1-5, hvor god er besvarelsen i forhold til det overordnede tema?”.

Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke er nogen opgavebesvarelse i feedbackdelen?

Uanset hvad, skal du give en retvisende feedback. Det vil sige, at du skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet eller give en retmæssig vurdering. Helt konkret betyder det, at hvis der ikke er en besvarelse af opgaven, vil svaret for eksempel være 'nej' til et spørgsmål som "Har eleven anvendt relevante formler og beregninger?", ligesom svaret vil være '1' til "Hvor varieret er elevens sprog i besvarelsen?"

Er det de samme opgaver, alle får?

Ja. Alle deltagere får de samme opgaver. Dvs. uanset om man går i 7., 8. eller 9. klasse, og hvorfra i landet man kommer, så får man de samme opgaver.

Hvornår får jeg at vide, om jeg er gået videre til landsmesterskabet?

Alle, der har deltaget i de regionale mesterskaber, får inden juleferien at vide, om de er gået videre til landsmesterskaberne.

Jeg går i 7. klasse – skal jeg dyste mod eleverne i 9. klasse?

Kun til landsmesterskaberne. Til de regionale mesterskaber dyster du mod elever fra din egen årgang og din egen region. Dog dyster holdene mod alle de andre hold, men også kun inden for din egen region.
Til landsmesterskaberne dyster alle mod alle.

Jeg har hørt, at man kan få besøg af jer til de regionale mesterskaber. Hvordan fungerer det?

Det fungerer ved, at vi kommer ud på jeres skole, hvor vi kort fortæller om, hvad DM i Fagene er, og hvordan man deltager. Så sætter vi eleverne i gang med at løse opgaverne til de regionale mesterskaber og er der til at hjælpe dem, hvis de har spørgsmål, eller der opstår problemer. Vi hjælper dem naturligvis ikke med det faglige, da de skal deltage i mesterskaberne på lige fod med alle andre. Men ved at vi kommer ud til jer, slipper man som lærer/pædagog/skoleleder for at sætte sig helt ind i arbejdsgangen mv. og sparer derved forberedelsestid.

Hvad skal vi gøre, inden I kommer og afholder de regionale mesterskaber?

De elever, der skal dyste individuelt, skal have valgt, hvilket fag de vil dyste i. De elever, der ønsker at dyste i hold, skal have lavet holdene, inden vi kommer. Der skal være 4--6 elever på hvert hold.
Derudover skal I samle eleverne og sørge for, at alle har en computer med internetadgang. Vi kommer som udgangspunkt ud til alle, men der skal være samlet flere klasser. Gerne hele overbygningen.
Det vil være en stor hjælp, hvis eleverne er tilmeldt i forvejen. Det gør de ved at logge ind med deres UNI-login på 
www.dmifagene.dk/tilmeld. Her skal de tjekke, at deres telefonnummer og e-mailadresse er korrekt, så de er tilmeldt. Det er gratis.

Hvordan booker vi et besøg, og hvad koster det?

I booker ved at kontakte Karina Krog på tlf.nr. 60 40 20 88 eller kak@dmifagene.dk, så finder vi et tidspunkt, der passer. Det er gratis at få besøg af os.

Kan jeg som lærer se opgaverne på forhånd?

Nej, du kan ikke se opgaverne, før eleverne skal løse dem. Men på hjemmesiden under ”Opgaver fra tidligere år” kan du se, hvordan caseopgaverne til landsmesterskaberne så ud sidste år.

Hvornår foregår landsmesterskaberne?

Landsmesterskaberne foregår den 22. januar 2020.

Hvor foregår landsmesterskaberne?

På Dokk1 i Aarhus.

Hvordan foregår landsmesterskaberne?

Til landsmesterskaberne dyster de bedste hold og individuelle deltagere mod hinanden om, hvem der er bedst til hhv. de tværfaglige opgaver, dansk, engelsk, matematik, biologi og historie.
Holdopgaven tager 2 timer, og de individuelle opgaver tager 2 timer.

Hvordan kommer vi til landsmesterskabet?

Der bliver arrangeret buskørsel fra centrale steder i landet. Der kommer oplysninger til alle deltagere og på hjemmesiden i løbet af efteråret.

Hvem står bag DM i Fagene?

Bag DM i Fagene står et konsortium bestående af 13 forskellige interesseorganisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Se alle medlemmerne af konsortiet her.
DM i Fagene drives og udvikles af Danske Skoleelever i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere. Fx udvikles det faglige indhold sammen med bl.a. VIA University College (læreruddannelsen i Aarhus), Dansklærerforeningen, FALIHOS (Foreningen Af Lærere I Historie Og Samfundsfag), Danmarks Matematiklærerforening og Engelsk Fagudvalg.

Hvordan logger jeg ud?

Det gør du ved at lukke din browser. Så hvis I er flere, der bruger samme computer, eller du ikke bruger din egen computer til at løse opgaverne, så husk at lukke browseren, når du er færdig.