DM i Fagene er ikke et arrangement, der står alene. Formålet er, at aktiviteterne før, under og efter mesterskaberne skal være et supplement til den daglige undervisning på skolerne samt være brobygger til elevernes videre vej i uddannelsessystemet. Som et vigtigt led i tankerne om at være et nytænkende, stimulerende og innovativt projekt er der oprettet et konsortium af kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører på skoleområdet til at stå bag DM i Fagene.

Konsortiet spænder bredt, men fælles for alle aktørerne er et ønske om at bidrage til udviklingen af en motiverende, interessant og udfordrende grundskole for alle elever. Nedenfor kan du se, hvem der er med i konsortiet samt en kontaktperson fra hver deltager.


Dansk Erhverv

Claus Rosenkrands Olsen
cro@danskerhverv.dk
33 74 61 34

KP logo web NY

Jakob Harder
jhar@kp.dk
21 73 18 19

Aalborg Kommune

Rikke Møller Larsen
rml-skole@aalborg.dk
93 52 00 65

NCFF billede

Søren Nørrelund-Madsen
snmadsen@hum.ku.dk
31 43 48 20

Dansk Industri

Ron Amir
rona@di.dk
52 13 23 21

Danmarks Matematiklærerforening

Jørgen Korsgaard
jk@dkmat.dk
23 44 44 86

LO

Martin Liebing Madsen
mali@fho.dk
21 22 88 16

UVM logo

Ernesto Jørgensen
ernesto.jorgensen@stukuvm.dk
33 92 51 18

VIA University College

Kim Egeskov
kieg@via.dk
87 55 30 47

Danmarks private skoler LOGO 002


Simone Dalsgaard
sd@privateskoler.dk
33 30 79 27

Danske Skoleelever

Tina Ravnsmed Hamborg
tih@dmifagene.dk
23 30 12 19

KL

Freya Sloth Hansen
frsh@kl.dk
33 70 36 45