DM i Fagene er ikke et arrangement, der står alene. Formålet er, at aktiviteterne før, under og efter mesterskaberne skal være et supplement til den daglige undervisning på skolerne samt være brobygger til elevernes videre vej i uddannelsessystemet. Som et vigtigt led i tankerne om at være et nytænkende, stimulerende og innovativt projekt er der oprettet et konsortium af kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører på skoleområdet til at stå bag DM i Fagene.

Konsortiet spænder bredt, men fælles for alle aktørerne er et ønske om at bidrage til udviklingen af en motiverende, interessant og udfordrende grundskole for alle elever. Nedenfor kan du se, hvem der er med i konsortiet samt en kontaktperson fra hver deltager.


Dansk Erhverv

Claus Rosenkrands Olsen
cro@danskerhverv.dk
33746134

KP logo web NY

Jakob Harder
jhar@kp.dk
21731819

Aalborg Kommune

Rikke Møller Larsen
rml-skole@aalborg.dk
93520065

Det Danske Spejderkorps

Bie Andersen
ba@dds.dk
23246728

Alinea

Gitte Baungaard
gba@alinea.dk
33303059

Dansk Industri

Rasmus Dahl
rada@di.dk
33773863

Danmarks Matematiklærerforening

Jørgen Korsgaard
jk@dkmat.dk
23444486

LO

Thomas Felland
tfe@lo.dk
35246031 

UVM logo

Ernesto Jørgensen
ernesto.jorgensen@stukuvm.dk
33925118

VIA University College

Kim Egeskov
kieg@via.dk
87553047

Danmarks private skoler LOGO 002


Simone Dalsgaard
sd@privateskoler.dk
33307927

Danske Skoleelever

Tina Ravnsmed Hamborg
tih@@dmifagene.dk
23301219

KL

Freya Sloth Hansen
FRSH@kl.dk