DM i Fagene er ikke et arrangement, der står alene. Formålet er, at aktiviteterne før, under og efter mesterskaberne skal være et supplement til den daglige undervisning på skolerne, samt være brobygger til elevernes videre vej i uddannelsessystemet. Som et vigtigt led i tankerne om at være et nytænkende, stimulerende og innovativt projekt, er der oprettet et konsortium af kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører på skoleområdet til at stå bag DM i Fagene.

Konsortiet spænder bredt, men fælles for alle aktørerne er et ønske om at biddrage til udviklingen af en motiverende, interessant og udfordrende grundskole for alle elever. Nedenfor kan du se, hvem der er med i konsortiet, samt en kontaktperson fra hver deltager.


Dansk Erhverv

Claus Rosenkrands Olsen
cro@danskerhverv.dk
33746134

Professionshøjskolen Metropol

Christina Virklund
chvi@phmetropol.dk
72487964

Aalborg Kommune

Jeanette Schmidth
jsch-skole@aalborg.dk
99314103

Det Danske Spejderkorps

Charlotte Bach Thomassen
cbt@dds.dk
30283295

Alinea

Gitte Baungaard
gba@alinea.dk
33303059

Dansk Industri

Rasmus Dahl
rada@di.dk
33773863

Danmarks Matematiklærerforening

Gert B. Nielsen
gbn@dkmat.dk
20292956

LO

Anders Vind
avi@lo.dk
35246144

Randers Kommune

Mette Graves
mette.graves@randers.dk
27535202

UVM logo

Ernesto Jørgensen
ernesto.jorgensen@stukuvm.dk
33925118

VIA University College

Kim Egeskov
kieg@via.dk
87553047

Danmarks private skoler LOGO 002


Simone Dalsgaard
sd@privateskoler.dk
33307927

Danske Skoleelever

Henrik Oversø
heo@dmifagene.dk
22669095

KL

Afventer kontaktperson
mail
tlf