God grund til at glæde sig

DM i Fagene bliver igen i år en sjov konkurrence, hvor faglighed, kreativitet, innovative tanker og virkelighedstro løsninger går hånd i hånd.

 

Vi er i fuld gang med at udvikle opgaverne til de regionale mesterskaber, og har allerede en hel del på plads. I engelsk samarbejder vi eksempelvis med Det Nationale Center for Fremmedsprog. Deres projektkoordinator, Søren Nørrelund-Madsen, er særdeles positiv:

"Caseopgaven i engelsk er veltilrettelagt, anvendelsesorienteret og virkelighedsnær, og den indeholder et fint spænd af forskellige elementer som oversættelsesstrategi, sproglig færdighed, pragmatik og genreovervejelser,” siger han.

På DM i Fagenes projektkontor hos Danske Skoleelever, garanterer de, at årets DM i Fagene bliver mindst lige så godt som tidligere år.

"Vi ved fra tidligere års evalueringer, at både elever og lærere er vilde med de virkelighedsnære caseopgaver, fordi de er anderledes og adskiller sig fra den traditionelle undervisning. Det er derfor helt naturligt for os at fortsætte den udvikling og gøre det endnu bedre i år," siger projektkonsulent Karina Krog.

Der er allerede gang i møderne mellem DM i Fagene og de forskellige virksomheder. Landbrug & Fødevarer er med i holdopgaven, og de har en helt konkret udfordring, som de håber på input fra holdene til at løse: