Høringssvar vedr. ændring af undervisningsmiljøloven

I kampen mod mobning, er klageinstansen ved at blive til virkelighed. Læs vores høringssvar til lovudkastet her.


”Regeringen ønsker, at alle får en god start på livet og gode muligheder (…).  Børn og unge skal have en tryg barndom uden mobning”. Sådan står der i regeringsgrundlaget, for den tidligere Venstreregering. Vi har i gennem lang tid, i samarbejde med andre organisationer, arbejdet hårdt på at sikre elevernes rettigheder, når det kommer til mobning. Derfor er vi rigtig glade for at den klageinstans, vi har kæmpet for nu ser ud til at blive til virkelighed. Det er vigtigt at vi elever har et sted at gå hen, hvis skolerne ikke gør nok for at bekæmpe mobning.

Ændring af undervisningsmiljøloven
Undervisningsministeriet har udarbejdet et lovforslag, hvor man ændre undervisningsmiljøloven, som har til formål at sikre elever en skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø, f.eks. mobning.
Konkret bliver der tilføjet:
- Et krav om at alle skoler skal have en antimobbestrategi, som også inkluderer digital mobning.
- Krav om at skoleledelse, i tilfælde af mobning, inden for 14 dage udarbejder en handlingsplan for hvordan man løser problemerne. Herudover skal ledelsen med det samme skride til handling for at gribe ind overfor de konkrete problemer.
- Elever og forældre får mulighed for at klage, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi eller hvis de ikke gør noget for at bekæmpe problemer om det psykiske undervisningsmiljø, f.eks. mobning.
- Muligheden for at bede kommunalbestyrelsen se på skoleledelsens beslutninger omkring mobning genindføres.  
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2017.

Hørringsvar
DSE har mulighed for at afgive et høringssvar, og dermed gøre opmærksom på vores holdning til ændringen af loven. Det har vi naturligvis gjort. Du kan læse hele høringssvaret HER, men de vigtigste pointer er:
- Det er alt for svært for bør, at gennemskue hvordan man klager. Derfor har vi gjort opmærksom på, at det skal gøres let for eleverne at forstå hvordan processen foregår, og at skolerne skal forpligtes til at vejlede og oplyse eleverne om mulighederne for at klage.
- Det er rigtig godt at skolerne tvinges til at have en antimobbestrategi. Men det er ligeså vigtigt at det ikke kun bliver en strategi, der ligger i skuffen, men en handlingsplan, som bliver brugt og har en effekt i virkeligheden.