Nyt formandskab tiltræder

Fra 1. juli 2019 tiltræder det nye formandskab bestående af formand Thea Enevoldsen, næstformand Nik Vistisen og næstformand Leanor Dall.

LÆS MERE

Farvel til et hold frivillige

Når man tager et år ud af kalenderen for at kæmpe for en sag, man ikke længere selv er en del af, så er det et tydeligt bevis på, at der trænger til at blive ændret på nogen ting. Vi har i dag sagt farvel til 17 seje frivillige, som har arbejdet fuldtid for at gøre grundskolen endnu bedre for de danske skoleelever.

LÆS MERE

Elevernes Demokratiske Dannelse

I samarbejde med Danmarks Private Skoler har vi udarbejdet publikationen ”Elevernes Demokratiske Dannelse”.

LÆS MERE

Elevpagten: Overblik over håndslag

Følgende folketingskandidater har givet håndslag på at arbejde for Elevpagtens fire emner:

LÆS MERE

Elevpagten: Skolens fire vigtigste emner

Søren Pape (C) er med, Ida Auken (R) er med og Laura Lindahl (I) er med – de er de første tre, der har skrevet sig ind i elevpagten sammen med Danske Skoleelever. Når valget er slut, vil de prioritere at tale om elevpagtens fire emner, når der skal diskuteres skolepolitik.

LÆS MERE

Med et hav af hænder

For det værste er ikke at være imod, men at stå for ingenting! Her kan vi være med og dele vores hjerteblog - og løfte med et hav af hænder

LÆS MERE

Årets elevråd: Dåstrup Skole

Årets elevråd er elevrådet på Dåstrup Skole, det har Danske Skoleelever netop besluttet. De får titlen for at styrke elevdemokratiet på deres skole

LÆS MERE

Danske Skoleelever på international tur

Formandskabet og to de to bestyrelsesmedlemmer Thea og Leanor suger vigtig viden til sig på den årlige internationale tur, som i år går til USA. Læs deres blog.

LÆS MERE

7 ideer til nytårsforsæt (For skoleelever)

Her får du 7 nytårsforsæt, du kan bruge som inspiration til din skoledag resten af skoleåret

LÆS MERE

Gratis workshop: Alle Med

Vi tilbyder sammen med sammenslutningen for unge med Handicap (SUMH) en gratis workshop, der handler om inklusion, handicap og et godt klassefællesskab for elever på alle klassetrin. Vi tilrettelægger workshoppen individuelt, så den passer til din klasse eller skole.

LÆS MERE

Silkeborg ny elevvenlig kommune

Elevdemokratiet blomstrer i Silkeborg Kommune med et fælleselevråd og ungebyråd, der tager ansvar og får indflydelse. Nu bliver elevdemokratiet yderligere styrket med et nyt partnerskab mellem Silkeborg Kommune og Danske Skoleelever

LÆS MERE

Søger: Politisk konsulent, programmør og projektkonsulent

Danske Skoleelever søger tre fagpersoner, der vil hjælpe eleverne med at gøre skoledagen bedre. Vi søger en politisk konsulent (samfundsfaglig), en projektkonsulent (eks. læreruddannet) til DM i Fagene og en full stack programmør.  Se jobopslag og videoer

LÆS MERE

Netværksdag i Odense

Onsdag havde Danske Skoleelever arrangeret en netværksdag for fælleselevråd i de elevvenlige kommuner. Det foregik i Odense med 70 deltagere. Fælleselevrådene mødtes til en dag fyldt med aktiviteter, som gjorde dem klogere på både elevrådsarbejde, hinanden og Danske Skoleelever.

Læs mere

Vi går forrest i kampen for godt undervisningsmiljø

Frisk luft, flotte lokaler og fine toiletter er desværre langt fra hverdag på de danske grundskoler. Der findes skoler over hele landet, hvor undervisningsmiljøet

LÆS MERE

Landskonferencen er nytænkt

I slutningen af juli måned startede alle Danske Skoleelevers 19 sekretariatsfrivillige på sekretariatet i Risskov. Allerede få dage efter var Signe Rosenlund Ditlefsen i gang med at planlægge landskonferencen, som vi afholder den 9.-11. november.

Læs mere

Til elevrådstopmøde i Fredericia

”Jeg synes, det er super super sejt, at i vil være med til at gøre jeres skole til et godt sted at være,” sådan bød Fredericia Kommunes børn- og ungechef, Anders Axø velkommen til elevrådenes topmøde på rådhuset i Fredericia.

LÆS MERE

”Hvornår kommer WiFive?”

”Eleverne har op til flere gange mellem WiFive-undervisningerne spurgt, hvornår WiFive kommer tilbage. Vi har været så glade for at være pilotklasse,”

LÆS MERE

Elevrådene får skarpere kontaktlærere

Kontaktlærer fra Fyn og Jylland er i dag samlet i Danske Skoleelevers sekretariatslokaler til en uddannelsesdag

LÆS MERE

DM i Fagene er skudt i gang

Nu er det bare med at få kickstartet de små grå og kaste dig ind i kampen! Se herunder hvordan du deltager

LÆS MERE

Intensiv - Danske Skoleelevers årlige sommerlejr

Nu er det snart ved at være sommer, og derfor også tid til Danske Skoleelevers årlige uddannelsesuge – Intensiv

LÆS MERE

Besøg Skoletinget på Folkemødet

Mød os på Folkemødet på Bornholm, hvor vi har masser af evnets. Se dem her

LÆS MERE

Danske Skoleelever vælger ny formand

På Danske Skoleelevers årlige generalforsamling den 20.-22. april har eleverne valgt Sarah Gruszov Bærentzen som ny formand

LÆS MERE

Danske Skoleelever 2.0

På Danske Skoleelevers Generalforsamling blev den største forandring i DSEs historie vedtaget siden 2004

LÆS MERE

Opbakning til Next step - min vej - mit valg

Nyt udspil fra DSE skal få flere afgangselever til at vælge en erhvervsuddannelse.

LÆS MERE >>

Se vinderne af DM i Fagene 17/18

Næsten 6.000 elever fra hele landet har deltaget i Danmarksmesterskaberne i skolen fag. Her er vinderne!

LÆS MERE >>

Elevdemokrati vinder DM i skoleudvikling 2017

Sct. Nicolai Skole i Køge vinder DM i skoleudvikling ved at give reel medindflydelse til eleverne. Læs mere her.

LÆS MERE >>

Nye kræfter

Til weekendens landskonference var der suppleringsvalg til både DSE´s bestyrelse og regionsbestyrelser.

LÆS MERE >>

Masser af politik

I weekenden var 300 elever fra hele landet samlet til Danske Skoleelevers årlige landskonference.

LÆS MERE >>

Udsatte unge i den offentlige debat

Egmont Fonden og Dagbladet Information har udgivet en manual, der giver gode råd til hvordan udsatte unge bliver hørt i medierne.

LÆS MERE >>

Nyt projekt skal styrke vejledningsindsatsen

Danske Skoleelever vil i samarbejde med Tuborgfondet styrke vejledningsindsatsen. Det sker i det nyt projekt Next Step, der afprøver og nytænker indsatsen i praksis.

LÆS MERE >>

En sammenhængende og motiverende udskoling

Fælles udspil fra Danske Skoleelever og UU DANMARK

Danmarks bedst uddannede generation er hovedambitionen bag den række reformer, som gennem de seneste år er blevet rullet ud i folkeskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, vejledningscentrene og Jobcentrene. Der er enighed og fuld opbakning til både gamle og nye målsætninger.

LÆS MERE >>

Et løft af folkeskolen med penge fra privatskolerne

Socialdemokraterne vil tage penge fra privatskolerne og bruge dem til at styrke indsatsen over for eleverne i folkeskolens mindste klasser. Rigtig god idé, men husk det skal være socialt afbalanceret, siger formanden for Danske Skoleelever.

LÆS MERE >>

Ny undersøgelse: Børns trivsel øges gennem faglige forløb

Når trivselstemaer fra skolens sundheds- og seksualundervisning integreres i faglige forløb, højner det klassens trivsel. Det var tesen, da undervisningsprojektet Destination Trivsel blev skudt i gang for tre år siden. Og ifølge den netop offentliggjorte evaluering holder den tese stik.

LÆS MERE >>

Hvad er det gode børneliv for dig?

I samarbejde med Undervisningsministeriet er vi i Danske Skoleelever ved at undersøge, hvad der skaber det gode børneliv. Derfor har vi brug for dig!

LÆS MERE >>

Intensiv 2017

Sidste uge summede Klank efterskole i Galten af liv. Her var 60 elever fra hele landet nemlig samlet til Danske Skoleelevers årlige uddannelsesuge – Intensiv 2017. 

LÆS MERE >>

KL bliver ny samarbejdspartner på Elevtelefonen

Center For Elevrådgivning - Elevtelefonen har fået KL som ny samarbejdspartner.

LÆS MERE >>

KL indgår i konsortiet for DM i Fagene

Kommunernes Landsforening har sagt ja til at være med i det konsortium, der står bag DM i Fagene.

LÆS MERE >>

KL vil styrke fokus på anvendelsesorientering - god idé siger DSE

Kl er netop kommet med et nyt udspil, hvor de bl.a. foreslår at der skal være mere fokus på den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning i skolen. Et emne vi i DSE har arbejdet meget for siden folkeskolereformens implementering. 

LÆS MERE >>

Ny forskning viser det er muligt at øge Elevinddragelsen betydeligt

Aarhus Universitet har netop offentliggjort en rapport, der viser hvordan elevinddragelsen effektivt kan øges.

LÆS MERE >>

Syv organisationer har dannet partnerskab for folkeskolen

 

Med FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET har syv organisationer omkring folkeskolen gået sammen i et nyt partnerskab, der vil bakke op om vores fælles offentlige skoletilbud.

LÆS MERE >>

Besøg Skoletinget på Folkemødet

Mød os på Folkemødet på Bornholm, hvor vi har masser af evnets. Se dem her.

LÆS MERE >>

Første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse

I weekenden 2.-4. juni havde DSEs nye bestyrelse deres første møde.

LÆS MERE >>

Tidligere undervisningsminister har skrevet bogen "Kloge kvadratmeter"

Christine Antroini og arkitekt Gitte Andersens, nye bog om det fysiske læringsmiljø udkommer i dag 15. maj  

LÆS MERE >>

Skoleelevernes nye formand kræver de voksne til forhandlingsbordet

DSE har fået ny formand. Læs pressemeddelelsen her.

LÆS MERE >>

Se video med DSEs nye formand

Se her de tre fokusområder Jakob Bonde Nielsen har for det næste år. 

LÆS MERE >>

Skolebesøg med politikere i 2016

Hvert år besøger vi alle landets skoler. Se videoer fra besøgene sidste år. 

LÆS MERE >>

Mens de voksne skændes...

Danmarks Lærerforening ødelægger et nyt samarbejde om folkeskolen. 

LÆS MERE >>

”Elevernes minister", Merete Riisager, bruger uhørt lovtrick mod eleverne

Hvorfor skal solen gå ned over elevernes rettigheder?

LÆS MERE >>

En ændring af uddannelsesparathedsvurderingen er ikke nok

Det vigtigste er at vejledningen bliver bedre. 

LÆS MERE >>

TDC Group og Danske Skoleelever styrker fællesskabet med digitalt kørekort

Digital mobning er et udbredt fænomen blandt unge. Ny undersøgelser viser, at de unge selv efterlyser tiltag for at sikre den gode tone på nettet. Derfor kickstarter TDC Group og Danske Skoleelever nu en treårig indsats under navnet WiFive – det gode digitale fællesskab, der skal ruste børn og unge bedre til at begå sig online. Et digitalt kørekort og uddannelse af ambassadører for digital dannelse er blandt værktøjerne.

LÆS MERE >>

Skoleelever og gymnasieelever: Hold fast i mobbeklagenævn, minister

Politikerne skal stå fast om den aftale, der sikrer et klagenævn mod mobning

LÆS MERE >>

Statsministeren udskriver valg

De næste tre uger skal 62.000 elever, diskutere politiske emner, kører valgkamp og stemme til årest skolevalg. 

LÆS MERE >>

Elever om PISA: Brug for større indsats for de dygtigste

Mere end 15 års konstant fokus på at løfte fagligheden og forbedre folkeskolen viser sig nu i PISA-resultaterne.

LÆS MERE >>

32 kommuner bryder loven og har megaklasser

Har din kommune klasser med over 30 elever, og dermed bryder loven? Se listen her:

LÆS MERE >>

Elever til ministeren: Få nu stoppet megaklasserne

Over 8.000 elever går i klasser med mere end 28 elever. Det er grotesk at megaklasserne får lov til at forsætte.

LÆS MERE >>

Elever jubler over klageorgan mod mobning

Vi har kæmpet for at få et klageorgan i flere år og er på vegne af alle landets grundskoleelever rigtig glade for at det endelig er lykkes.

LÆS MERE >>

DM i Fagene er kickstartet

Onsdag den 26. oktober blev DM i Fagene kickstartet med en stor event på Nørre Fælled skole i København.

LÆS MERE >>

Elever til Løkke: Gør skolemiljøet til en del af 2025-plan

Statsministeren bør gøre indeklima og skolemiljøet til en del af regeringens 2025-ambitioner.

LÆS MERE >>

Den største sejr siden undervisningsmiljøloven

Undervisningsministeren forslår at der oprettes en ny klageinstans. En sejer i kampen mod mobning.

LÆS MERE >>

Demokratiet sejler på de frie skoler

Der er brug for mere fokus på den demokratiske dannelse og dermed også friskoleelevernes medindflydelse.

LÆS MERE >>

Elever: Tørklædeforbud er tom snak blottet for løsninger

Et forbud mod tørklæder i skolen er blottet for løsninger på de reelle problemer med social tvang og ufrihed, som nogen børn og unge med muslimsk baggrund lever med. ”Det er en våd klud i ansigtet på de piger der har brug for fællesskabets hjælp.”, siger elevernes formand, Jens Vase Poulsen

LÆS MERE >>

DM i Skoleudvikling skal synliggøre nytænkning i folkeskolen

DM i Skoleudvikling skal synliggøre nytænkning i folkeskolen

LÆS MERE >>

Udvalgsrapport tegner et glansbillede af den åbne skole

Elever: Udvalgsrapport tegner et glansbillede af den åbne skole

LÆS MERE >>

Elever efter ny rapport: Politikerne må forbedre nationale test

Elever efter ny rapport: Politikerne må forbedre nationale test

LÆS MERE >>