Udvalgsrapport tegner et glansbillede af den åbne skole

Elever: Udvalgsrapport tegner et glansbillede af den åbne skole

PRESSEMEDDELELSE

Ifølge elevorganisationen Danske Skoleelever(DSE), så står det værre til med den åbne skole end en ny udvalgsrapport fra børne- og undervisningsministeriet vil være ved. ”Der er stadig lang vej igen” siger elevernes formand, Jens Vase Poulsen, der opfordrer politikerne til at sætte handling bag ambitionerne

”Vi har brug for meget mere end velmenende anbefalinger og gode eksempler, hvis vi skal løbe den åbne skole ordentlig i gang. Ambitionsniveauet må altså være større end traditionelle museumsbesøg eller ture til det lokale vandværk. Vores opfattelse er, at der stadig er lang vej igen før foreninger og særligt virksomheder er en integreret del af undervisningen.” udtaler DSE-formand, Jens Vase Poulsen.

DSE mener i høj grad, at der er tale om et ressourcespørgsmål for lærere og skoler, ligesom der er brug for en kvalificeret opsøgende indsats overfor virksomheder og foreninger. Særligt mødet med virksomheder er afgørende for elevernes karrierelæring.
”Vi kan ikke bare antage, at virksomheder og foreninger på den ene side, og skoler og lærere på den anden side har forudsætningerne for at gå i gang med det her arbejde uden de rette tilbud både fra kommunalt og nationalt regi. Vi har brug for, at de gode eksempler ikke bare trykkes i et fint hæfte, men gennem en national indsats omsættes til virkelighed ude på skolerne. Hvor ville det være fantastisk med et nationalt initiativ, hvor skoleledere og lærere kan hente inspiration og hjælp til kommende projekter. Mange steder er der ingen hjælp at hente.” udtaler Jens Vase Poulsen.

Danske Skoleelever besøgte sidste år 90% af landets skoler. Her spurgte organisationen bl.a. om foreninger eller virksomheder har været med til at undervise i skoletiden. Næsten 40% af elevrådsformændene svarede, at foreninger og virksomheder i lav grad, eller slet ikke indgik i undervisningen.

”Vi er enormt begejstrede for tanken om at inkludere foreninger, virksomheder og kulturtilbud i skolen. Det har en positiv effekt og vi tror på, at vi kan gøre alle elever dygtigere og give vores skoleelever en bedre skolegang. Derfor må og skal politikerne også sætte handling bag ambitionerne.” afslutter Jens Vase Poulsen


For flere informationer, kontakt
Jens Vase Poulsen
Formand for Danske Skoleelever
60 40 20 00,
jvp@skoleelever.dk