Elever efter ny rapport: Politikerne må forbedre nationale test

Elever efter ny rapport: Politikerne må forbedre nationale test

PRESSEMEDDELELSE

Ny undersøgelse peger på store udfordringer med de nationale test. Danske Skoleelever opfordrer partierne til straks at reformere ordningen og peger særligt på at styrke lærernes viden om testene, feedback og indsatsen for de fagligt svageste elever.
”Test kan være et glimrende værktøj til at sikre faglighed, feedback og udvikling for eleverne. Derfor skal vi have løst de udfordringer der bl.a. fremkommer i undersøgelsen. Det er simpelthen ikke godt nok, at så mange lærere end ikke er klar over, hvad testresultaterne nøjagtigt betyder. Det tyder på, at der er brug for opkvalificering af lærere og leder, så testene giver mening i dagligdagen og ikke bare som rapporteringsværktøj til kommunalforvaltningen.” udtaler Jens Vase Poulsen, formand for Danske Skoleelever.

Hos Danske Skoleelever mener man ikke, at undersøgelsen åbner en diskussion om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt med nationale test i skolen. ”Når for mange børn forlader skolen med dårlige læsefærdigheder eller problemer med matematikken, så vidner det jo om, at vi har brug for yderligere handling på baggrund af testresultaterne, ikke en diskussion om at afskaffe dem. Hvis skolerne følger ordentlig op, så er de nationale test jo grundlaget for at sikre elevernes basale krav på at få den rette undervisning.”
Derfor er elevorganisationen også særligt bekymrede over, at en stor gruppe af de fagligt udfordrede elever, ifølge deres lærere, er kede af det under besvarelsen af testen og oplever de nationale test negativt.

”Testen er differentieret til den enkelte elevs faglige niveau. De fagligt svage elever burde altså ikke opleve nederlag på nederlag under testbesvarelsen. Er det tilfældet, så er det alvorligt og det må vi få løst. Det kan tyde på, at der er skabt en demotiverende stemning omkring testene på skolerne, der i særligt grad lægger pres på de svageste og skaber et forkert billede af hvordan testene fungerer. Det er skolernes ansvar at få gjort op med det.” udtaler Jens Vase og fortsætter: ”Testresultaterne skal føre til positive tiltag, der giver eleverne den rette undervisning, så alle bliver dygtigere. Det må politikerne på Christiansborg og i kommunerne sikre rent faktisk sker.”

Danske Skoleelever foreslår, at der fokuseres på at styrke lærernes kompetencer og viden om testene og at testindholdet tages op til genovervejelse, så vi sikrer kvaliteten og relevansen i forhold til den konkrete undervisning.

For flere kommentarer kontakt:
Jens Vase Poulsen
Formand for Danske Skoleelever
60 40 20 00
jvp@skoleelever.dk