Demokratiet sejler på de frie skoler

Der er brug for mere fokus på den demokratiske dannelse og dermed også friskoleelevernes medindflydelse.

Det mener elevernes talerør, Danske Skoleelever, der hilser nye krav fra regeringen velkommen.
PRESSEMEDDELESE

”Jeg kan på ingen måde se, at et krav om demokratisk dannelse skulle være et angreb på friskolernes ret til at drive skole. Efter min overbevisning er der for mange skoler der ikke gør det godt nok. Det drejer sig både om den demokratiske dannelse, men også om at udøve elevdemokrati i praksis på skolerne.” udtaler formand for Danske Skoleelever(DSE), Jens Vase Poulsen.
Elevorganisationen arbejder på flere områder med at sikre inddragelse af eleverne og styrke den demokratiske bevidsthed. Det er organisationens erfaring, at mange fri- private- og efterskoler ikke engang har et elevråd.
”Skolerne kunne jo starte med at sikre, at eleverne har et velfungerende elevråd med klasserepræsentanter og deltagelse i skolens bestyrelsesarbejde. Elevrådene er jo demokratisk dannelse i praksis. Elevrådene danner jo netop rammerne for børn og unges første møde med de stolte demokratiske værdier i Danmark. Vi er ligeledes optaget af at skabe større elevinddragelse i selve undervisningen, fordi vi mener, at eleverne selvfølgelig skal have indflydelse på 9 års skolegang.” uddyber Jens Vase Poulsen.
Danske Skoleelever arbejder for det gode skoleliv, og her er en af de centrale punkter børn og unges ret til at blive hørt, taget alvorligt og få indflydelse. Det er universelle krav, som organisationen mener, at vi bør stille til alle skoler, uanset om de er kommunalt eller privat ejede.
”Det er vigtig for mig at slå fast, at det her altså ikke er urimelige krav i Danmark anno 2016. Demokrati er da fundamentet for det her samfund, så det må de frie skoler da også kunne leve op til. Det er altså ikke et argument, at mange folkeskoler heller ikke er gode nok. Det understreger blot, at vi har en fælles opgave om at sikre den demokratiske dannelse, elevindflydelse og medbestemmelse i hele skolesektoren.” afslutter Jens Vase Poulsen.

For uddybende kommentarer:

Jens Vase Poulsen
T: 60 40 20 00
jvp@skoleelever.dk